2013-2014 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu Tutanağı

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Ekim 2013 Perşembe günü gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2012-2013 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Şevki SÖZEN söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve yıllardır birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti. Duygu yüklü bu konuşmayı, Okul Müdürü Sayın Yann de LANSALUT’nün ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan SEVGİ’nin konuşmaları takip etti.

Dört dönem başkanlık görevini yürüten Sayın Şevki SÖZEN’e teşekkür plaketi, yıllardır Okul Aile Birliği’nde görev alan velilerden çocukları mezun olanlara da anı plaketleri sunuldu.

Ardından, Divan heyetinin oluşumuna geçildi. Divan Başkanlığı’na Nihat SAVAŞ, katipliğe Kadriye KOÇYİĞİT ve oy sayım memurluğuna İdil KARAYEĞEN seçildiler.

2012-2013 Dönemi Okul Aile Birliği faaliyet raporu ve denetim raporu okundu. Ardından 2012-2013 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

NETİM KURULU ASİL
Nihat Savaş
Kadriye Koçyiğit
Cesur Saner
Hülya Vardar
İdil Karayeğen

DENETLEME KURULU ASİL
Nejat Doğan
Lida Golba
Nil Hamamcıoğlu

NETİM KURULU YEDEK
Hakan Sözen
Turgay Keskin
Ayşe Ertuna
Adeviye Ünlükahraman
Arzu Odabaşı

DENETLEME KURULU YEDEK
Nesrin Aksu

10 Ekim 2013 Perşembe günü gerçekleştirilen ilk toplantıda ise, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaptılar.

Görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi :

Başkan: Nihat Savaş
Başkan Yardımcısı: Kadriye Koçyiğit
Muhasip: Hülya Vardar
Sekreter:Cesur Saner
Üye: İdil Karayeğen

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.