10.Sınıf NDS Öğrencileri için Mesleki Yönelim Testi

10. sınıflara yönelik olarak her yıl NDS’nin rehberlik servisi tarafından düzenlenen bu test, öğrencilerin ilgi alanları, çalışma alışkanlıkları, metodolojileri gibi konulara odaklanan ve internet üzerinden cevaplanan sorulardan oluşuyor.

Test sonunda öğrencilere doğrudan internet üzerinde bir durum değerlendirmesi de sunuluyor. Bu değerlendirme, verdiği cevaplar ışığında her öğrencinin kendine özgü öğrenme şekli, kişisel özellikleri (girişimci, yaratıcı, sosyal ruhu), güçlü ve zayıf yönleri gibi hususları özetliyor.

Bu bilgiler ışığında internet üzerinde belli oryantasyon alanları belirleniyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri sayesinde sonuçlar yıllara göre ulaşılabilir hâle getiriliyor. Gerekli durumlarda testler, öğrenciler tarafından yeniden yapılabiliyor.