français | Türkçe

giriş

Zarabanda

12 Aralık 2014, 19:30

| Konser , Barok müzik , Herkese açık

Erken Rönesans müziği ve Barok müzik

Cervantes Enstitüsü’nün desteğiyle

ZARABANDA:

Alvaro Marias, flüt ve yönetmen
Fernando Paz, flüt , gamba
Alejandro Marias , gamba
Ürdün Fumadó, klavsen

İspanya’nın Avrupa müziğine kazandırdığı en önemli dans türlerinden biri olan Zarabanda (Sarabande) ile aynı isimi paylaşan Álvaro Marías’ın 1985 yılında kurduğu topluluk, barok oda repertuvarında büyük ve kanıtlanmış deneyime sahip müzisyenlerden oluşmaktadır.

Zarabanda topluluğunun birincil amacı, dönemin ruhuna olabildiğince sadık kalarak, müziğin yorumlandığı dönemle aynı şekilde icranın sağlanmasıdır.

Grubun her ne kadar Rönesans’tan Klasik döneme kadar uzanan bir müzik repertuvarı bulunsa da önceliği Barok repertuvarındadır.

Zarabanda topluluğu hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Kosta Rika, Bolivya ve Kore’de sahne aldı. Philips, Erato ve Warner gibi isimlerle birlikte kayda girdi. En önemli eserleri arasında Altın Çağ’ın en önemli İspanyol bestecilerinden biri olan Bartolomé de Selma y Salaverde’ye adanmış olan monografik CD’si yer almaktadır. Da Benedetto Marcello, Handel, Corelli, Bach ve Nicolas Chedeville gibi büyük Barok bestecilerin eserlerini de seslendirmişlerdir.

Program:

EL GRECO VE MÜZİK
(1614-2014) El Greco’nun 400. ölüm yıldönümü anısına

Diferencias sobre la pavana italiana
Diferencias sobre la gallarda milanesa
Diferencias sobre el Canto del Caballero (clave)
Cinco diferencias sobre “Las Vacas”

Balleto y gallarda a 2
Canzón a dos sobre “Vestiva i colli” (soprano ve bas)

Canzón a 2 (2 soprano)

*** Ara ***

Battalla de Barabaso, yerno de Satanás
Fantasía hecha para el muy reverendo Padre Falla
Passacalle a 3

Folías echa para mi señora Doña Tarolilla de Carallenos

Programı ile ilgili bilgiler:

Zarabanda Grubu, 16. ve 17. Yy. Avrupa resim sanatının en önemli figürlerinden Domenikos Theotokopoulos’un (El Greco) 400. ölüm yıldönümü anısına bir konser verecek.

Program, El Greco’nun yaşadığı dönemdeki İspanyol enstrümantal müzik panoramasının bir yansıması niteliğinde olmayı hedefleyen ve ressamın çalışmalarına etki eden müziğin evrimini ve Venedik Okulu’nun mirasını göstermeye yardımcı olan İtalyan müzikal örneklerle hazırlanmıştır.

Müzikal program 16. yy. erken Rönesans döneminden başlayıp, Barok tarza uzanan ve Maniyerizm (Üslupçuluk) ustalarının hazırlamış olduğu son müzikal repertuvar içerisinde Maniyerist vurguların öne çıktığı bir yolculuk niteliğindedir.

Zarabanda Grubu’nun yorumu tam anlamıyla 16. ve 17 yy. praksis yorumu ile birebir örtüşmektedir. Sivlestro Ganassi’nin flüt için yazdığı reprodüksiyonlar ve 1748 tarihli Collesse klavseninin benzer kopyası kullanılmaktadır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail