Yönetmelik

1. GENEL KOŞULLAR

Madde 1:
İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, Türk ve yabancı profesyonel veya gelecekte profesyonelleşecek olan tüm ülkelerden piyanistlere açıktır. Yarışmaya 1 Ocak 1989’den sonra doğmuş olan adaylar katılabilirler. Geçmişte daha önce İstanbul Orchestra’Sion – Uluslararası Piyano Yarışması Birincilik Ödülü’nü kazanan adaylar, yarışmaya tekrar katılamazlar. Yarışmanın tüm aşamaları, İstanbul’da (Türkiye), Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nde gerçekleşmektedir. Sınavın tüm aşamaları halka açık olup, giriş ücretsizdir.

2. VİDEO ÜZERİNDEN ÖN ELEME

Video üzerinden ön eleme, İstanbul’da yapılacak olan (dört turdan oluşan) yarışmaya katılacak adayların belirlenmesini amaçlamaktadır. Ön eleme videosu veya videoları için adaylar istedikleri eseri seçmekte serbestir. Ön elemeler için seçilen eserler, yarışma sırasında tekrar çalınabilir.

Madde 2: Video Kayıtlarının Teknik Verileri
Farklı tarih ve farklı yerlerden bir veya birçok kayıt sunmak mümkündür. Kayıt veya kayıtlar güncel (bir yıldan daha az) olmalıdır. Gönderilecek kaydın iyi bir teknik kaliteye sahip olması, adayın yüz ve ellerinin net bir şekilde görülebilmesi gerekmektedir. Kaydın süresi en fazla 20 dakikadır.

Madde 3: Video Üzerinden Ön Eleme İçin Kayıt Şartları
Videolar üzerinden ön elemelere kaydolmak için adayların, yarışmanın internet sitesinde «kayıt» alanındaki linkte yayınlanan bir formu doldurmaları gerekmektedir. Bu ilk kayıt, 60 avroluk bir ödeme gerektirmektedir. («ödeme» alanındaki linkten veya banka havalesi yoluyla ödeme yapılabilir)

Son kayıt tarihi Cuma 01 Aralık 2023 gece yarısı’dır.

Online kayıt platformumuz aracılığıyla videoların yüklenmesinde zorluk yaşanması durumunda, Cuma 01 Aralık 2023 gününe kadar (posta mührü geçerli olmak kaydıyla) posta yoluyla aşağıdaki adrese bir DVD göndermek mümkündür:

İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Cumhuriyet Cad. No:127
34373 Harbiye Istanbul Türkiye

Ön eleme Aralık 2023’de gerçekleşecektir. Tüm adaylar, başvurularının kabülü veya reddi konusunda en geç 18 Aralık 2023 Pazartesi tarihine kadar bilgilendirilecektir.

Yarışmaya katılmak üzere elemeden geçmiş adayların program seçimlerini içeren ikinci bir kayıt dosyası doldurmaları ve 60 avro tutarındaki nihai kayıt ücretini ödemeleri gerekecektir.

3. YARIŞMANIN İŞLEYİŞİ

Madde 6: Adayların Sırasının Kura Çekimi ile Belirlenmesi
Yarışmaya kaydolanlar, yönetmelik kurallarını kabul etmiş sayılır ve kura çekimi için belirtilen gün ve saatte (geleneksel olarak, yarışma gününden bir gün önce) davet edildikleri mekânda bulunur. Bu kura çekimi, adayların sınav günü ve sınav sırasını belirlemek içindir. Kura çekilirken orada bulunmayan aday (Yarışma Organizasyon Kurulu onaylı ve kanıtlanmış bir neden olmadığı takdirde) yarışma hakkını kaybedecektir.

Madde 7: Çağdaş Bir Türk Eserin İcrası
Türk besteci Ali Darmar’a piyano için bir eser sipariş edilmiştir. Bu parça, ön elemeden geçmiş adaylara elektronik posta yoluyla Salı, 02 Ocak 2024’de gönderilecektir. Bu bestenin üçüncü turda çalınması gerekmektedir. Bu zorunlu eser, 6 veya 7 dakika arasında sürecektir.

Madde 8: Eserlerin İcra Edilmesi
*Adaylar, hiçbir şekilde kendi besteledikleri bir eseri çalamazlar.
*Bu iki Türkçe eser dışında tüm eserler ezberlenerek çalınmalıdır:
1- Besteci Ali Darmar’ın sipariş ettiği (çağdaş Türk eseri (üçüncü aşama)
2- Cemal Reşit Rey’in « Pèlerinages dans la ville qui n’est plus que souvenir / Hatıradan İbaret Kalan Şehirde Gezintiler » adlı eserinden “«La route que traça la conquérante armée / Galip Ordunun Çizdiği Yol » adlı zorunlu alıntı. (Final)
*Aynı aşama süresince, katılımcılar icra edecekleri eserlerin sıralamasını belirleyebilirler.

Madde 9: Partisyonlar
Birinci aşama, üçüncü kısımda, adayın çalacağı eserin 1950 sonrasında bestelenmiş olması durumunda sınav öncesi Jüri Başkanı eserin bir örneğini talep edebilir.

Her durumda, adayların yorumladıkları eserlerin orijinal partisyonlarını kullandıkları ve bunlara sahip oldukları varsayılmaktadır. İstanbul Orchestra’Sion – Uluslararası Piyano Yarışması, herhangi bir adayın bu alandaki (illegal kopyaların kamusal kullanımından) olası ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Madde 10: Kayıt ve Dağıtım
Adaylar, hiçbir hak talep etmeden, fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesini, televizyonda ve internet sitemizde yayınlanmasını, gerektiğinde canlı yayına çıkmayı kabul ederler. Yarışmanın sınavları, herhangi bir bedel ödenmeksizin radyo ve televizyonlarda kısmen veya tamamen; ve diğer yollardan yayınlanabilecek, kaydedilip çoğaltılabilecektir. Gala gecesinde veya bir ihtimal TV yayını sırasında adayların, kendi programları içinden jüri tarafından seçilen bir eseri çalmak durumunda kalabilirler.

Madde 11: İptal ve Organizasyona Dair Önemli Engeller
Organizasyon Kurulu, önemli bir organizasyon engeli ile karşılaşması durumunda yarışma tarihini değiştirme veya aday sayısı yetersiz olduğu takdirde sınavları iptal etme hakkını elinde tutar. Aynı şekilde, yine durum gerektirdiği takdirde, yarışma başkanı ve jüri başkanı, Final’deki orkestra eşliği yerine, Düzenleme Komitesi’nin tayin edeceği bir piyanistle, piyano eşliği getirme hakkını elinde tutar.

Madde 12
Katılım ücretleri hiçbir koşulda geri ödenmeyecektir. Yol, konaklama ve diğer tüm masraflar katılımcıya ait olacaktır. Organizasyon Komitesi, adayların İstanbul’da konaklamaları sırasında meydana gelebilecek hastalık ve/veya kaza bedellerinden sorumlu değildir.

Madde 13: Sonuçların Duyurulması
Kendilerine bir sonraki aşamanın organizasyon koşulları ile prova saatlerinin aktarıldığı ve arzu etmeleri durumunda jüri üyelerinden biri veya birkaçıyla görüşme olanağının verileceği her aşamanın bitiminde sonuçların duyurulacağı esnada hazır bulunacaklarını adaylar resmen taahhüt ederler.

4.ÖDÜLLER

Madde 14
Jüri; adayların düzeyinin yetersiz olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödül vermeme ve adaya not verilmesi için yeterli unsurlara sahip olduğunu düşündüğünde, adayı durdurma hakkını elinde tutar. Jüri kararları kesindir. Belirtilmiş olan programa bağlı kalmamak adayın elenmesine neden olabilir. Anlaşmazlık durumunda, internet sitesinde bulunan yönetmeliğin yalnızca Fransızca metni dikkate alınacaktır.

Madde 15: Ödüllerin Bedeli
Ödüller şu şekildedir: Birincilik Ödülü 8 000 $ US, İkincilik Ödülü 4 000 $ US, Üçüncülük Ödülü 2000 $ US’dır.

Ayrıca adaylar Ali Darmar Ödülü, NDS Gençlik Müzik Ödülü ya da yarışma başkanı ve jüri üyelerinin onaylayacağı herhangi bir başka müzik ödülü de alabileceklerdir. Tüm ödüller, yarışmalardan sonra düzenlenecek olan gala gecesinde verilecektir.

Madde 16: Konser Teklifleri
Birincilik ödülünü kazanan, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi (İstanbul, Türkiye) Gösteri Salonu’nun yıllık programı çerçevesinde ve aynı zamanda yarışmanın internet sitesinde listesinin güncelleneceği başka konserler kapsamında, aralarında bir resitalin de yer alacağı pek çok konser teklifi alacaktır.
Ödül alanlara teklif edilecek konserlerin, herhangi bir bedel karşılığında olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Kaşesi olduğu belirtilen kimi konserler buna istisna oluşturabilir.

Madde 17
Organizasyon Kurulu vadettiği tutarları ödemeyi ve birinci seçilen aday için Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinde bir konser düzenlemeyi taahhüt eder. Buna karşın, Organizasyon Kurulu kendisiyle doğrudan bağlantılı olmayan (örneğin ek konser) tekliflerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve dolayısıyla ortaklarının olası kusurları konusunda hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. JÜRİ ÜYELERİ: ÇALIŞMA KOŞULLARI

Madde 18
Jüri üyeleri arka arkaya üçten fazla yarışmaya katılamazlar.