Vincent de Lavenère ve Florent Hivert’in Hokkabazlıkla İlgili Gösteri-Konferansı

14 Haziran tarihinde, hokkabaz Vincent de Lavenère ve Paris-Sud Orsay Üniversitesinde matematik öğretmeni Florent Hivert, yeni teknolojiler sertifika programını takip eden NDS öğrencileri ile Üçüncü Code Cup etkinliğine katılanlara yönelik özgün bir hokkabazlık gösteri-konferansı gerçekleştirdiler.

Bu temsil, hokkabazlığın ve özellikle de müzikal hokkabazlığın model çıkarma -yani bir olgunun matematiksel tanımı- sürecini açıklamayı hedefliyordu.

Bilim adamı gördüğünü sadeleştirmeye ve anlamaya çalışır. Diğer yandan da hokkabaz, yaptığı alıştırmaların partisyonunu yazabiliyor olmalıdır.

Bu sunum, hokkabazlığa ve matematiğe yeni bir bakış açısı getiriyor.

Öğrenciler bu farklı, eğlenceli olduğu gibi bilimsel değeri yüksek sunumu büyük bir ilgiyle izlediler.