Öğretmenler Hizmetiçi Eğitimde: Hibrit Eğitim

8 Eylül Salı günü, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi yöneticileri ve formatör öğretmenleri, sınıfta kamera ve mikrofonların kullanımına ilişkin bir çalışmaya katıldılar.

Hem yüz yüze hem de uzaktan katılımla gerçekleşen bu atölye, öğretmenin sınıfta mevcut bir grup öğrenciyle ders yaparken aynı zamanda diğer grubun onu evden takip ettikleri eş zamanlı ve hibrit bir eğitimin teknik ana boyutlarını tanıtmayı amaçlıyordu.

Bu yöntemin en çarpıcı özelliği, dersi evden veya okuldan takip eden aynı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmenle eşit şekilde etkileşim halinde olmalarını ve ortak bir ilerleme çizgisi takip etmelerini sağlamaktır.

Sistemin başarılı bir şekilde işlediğinin görülmesinin ardından öğretmenler sırayla aynı eğitimi aldılar.