Piyanist Toros Can Eşliğinde Dr. Emre Aracı’nın NDS’deki Konser-Konferansı

22 Kasım 2020 tarihinde, lise galerisinde gerçekleşen yeni sergi çerçevesinde NDS’de düzenlenen «Paris’te Bir Sultan, İstanbul’da Bir İmparatoriçe: İmparatorluk Politikaları ve Uluslararası Bağlam, 1867-1869» başlıklı yuvarlak masa toplantısının ardından, piyanoda Toros Can’ın eşlik ettiği Dr. Emre Aracı bir konser-konferans verdi.

Konuşmacı, Sultan Abdülaziz’in Londra’ya ziyareti vesilesiyle 1600 müzisyenden oluşan bir İngiliz korosu tarafından yorumlanan Osmanlı kasidesinin hikâyesini dinleyicilerle paylaştı. İtalyan besteci Luigi Arditi imzasını taşıyan bu kasidede Osmanlıca metne sadık kalınmıştı.

Dr. Emre Aracı, kaydını dünyada ilk kez kendisinin gerçekleştirdiği ve Londra’da ise ilk yorumunu yaptığı bu kasidenin ilginç besteleniş hikâyesini dinleyicilere aktardı.

Toros Can’ın yorumladığı seçme parçalar arasında, özellikle Sultan Abdülaziz’in piyano için bestelediği Valsa Davet, Calisto Guatelli tarafından Sadrazam Mehmet Fuat Paşa’ya ithaf edilmiş Osmanlı Sergisi Marşı ve ayrıca Luigi Arditi’nin Il Bacio: Parlak Vals adlı eseri bulunuyordu.

Söz konusu Osmanlı kasidesinin kaydından seçilmiş ustaca ve etkileyici parça, bu konser-konferansın başarılı bir kapanışını oluşturdu.