ORYANTALİZMİN PANZEHİRİ (devamı)

24 Şubat 2011 9:30

kolokyum - tarih

ORYANTALİZMİN PANZEHİRİ (devamı)

Bu kolokyum, Batı’nın Şark hakkındaki klişelerini yeniden gözden
geçirmenin aksine, bugün Doğu’daki sanatçıların bu Oryantalist
bakışı nasıl kullandıklarını, bu bakış açısının ürünlerinde nasıl ifade
bulduğunu sorgulamaktır. Bu toplantının amacı Doğu ülkelerinde,
günümüz sanatsal, bilimsel, kültürel üretimin, oryantalist bakışı
bilinçli ve/veya bilinçsizce nasıl metabolize etmiş olduğunu
araştırmak, sanatçıların, mimar ve yazarların işlerinde nasıl ifade
bulduğunu sorgulamaktır. Bunun için de sempozyumun yanı sıra
düzenlenecek sergide sanatçılar, tebliğlerinin yanı sıra ürettikleri
işlerden de örnekler sunacaklardır.

Program:

III. Oturum: Güncel sanat

Oturum Başkanı : Vasıf Kortun (Garanti Platform)

Tartışmacı : Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Üniversitesi ve AICA Türkiye)

  • 09:30-10:00

Genco Gülan (Çağdaş sanatçı)

«Pasaport Oryantalizmi»

  • 10:00-10:30

Gülsün Karamustafa (Çağdaş sanatçı)

«Adab-ı Muaşeret»

  • 10:30-11:00

İpek Duben (Çağdaş sanatçı)

“Türk nedir? İşlerimdeki toplumsal eleştiri”

  • 11:00-11:30 -> Kahve molası
  • 11:30-12:00

Silvia Naef (Université de Genève):

“Oryantalizmin yeniden şekillenmesi: Arap dünyası çağdaş ve modern sanatında oryantalist motifler”

  • 12:00-13.00 -> Tartışma ve Kapanış

***

konuşmacıların biyografisi
İndir (110.5 kb)

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği- Türkiye) tarafından düzenlenmektedir.

Daha detaylı bilgi için: www.ifea-istanbul.net