français | Türkçe

giriş

ORYANTALİZMİN PANZEHİRİ

23 Şubat 2011, 10:00

| konferans , Herkese açık

kolokyum - tarih

ORYANTALİZMİN PANZEHİRİ

Bu kolokyum, Batı’nın Şark hakkındaki klişelerini yeniden gözden
geçirmenin aksine, bugün Doğu’daki sanatçıların bu Oryantalist
bakışı nasıl kullandıklarını, bu bakış açısının ürünlerinde nasıl ifade
bulduğunu sorgulamaktır. Bu toplantının amacı Doğu ülkelerinde,
günümüz sanatsal, bilimsel, kültürel üretimin, oryantalist bakışı
bilinçli ve/veya bilinçsizce nasıl metabolize etmiş olduğunu
araştırmak, sanatçıların, mimar ve yazarların işlerinde nasıl ifade
bulduğunu sorgulamaktır. Bunun için de sempozyumun yanı sıra
düzenlenecek sergide sanatçılar, tebliğlerinin yanı sıra ürettikleri
işlerden de örnekler sunacaklardır.

Program:

I. Oturum: Mimarî ve Şehir Estetiği

Nora Şeni (IFEA Müdürü):

Açılış Konuşması ve sunum

“Süleymaniye Mahallesi: hayali bir yaşam biçiminin pastişi”

Zeynep Çelik (School of Architecture, New Jersey Institute of Technology):

“Akdeniz kentlerinde oryantalizmin yorumları ve yerel sahiplenilme şekilleri”

Mercedes Volait (CNRS, Araştırma Müdürü) :

“Günümüz Kahiresinde “Belle Epoque” mimarîi”

II. Oturum: Edebiyat

Timour Mouhiddine (INALCO-Paris):

“ Doğu’ya arzu: çağdaş Türk edebiyatında bir Doğu yaratma temayülü”

Kenizé Mourad (romancı):

“Siyaseten doğru olanın eleştirisinin hizmetinde oryantalizm”

Zeki Coşkun (Mimar Sinan Üniversitesi):

“Orhan Pamuk. Doğu’nun Batı’sı, Batı’nın Doğu’su”

Nedim Gürsel ( yazar):

“Nedim Gürsel’in oryantalizmi eserlerinde nasıl kullandığı hakkında”

***

konuşmacıların biyografisi

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği- Türkiye) tarafından düzenlenmektedir.

Daha detaylı bilgi için: www.ifea-istanbul.net

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail