Notre Dame de Sion 160. Yılını Kutluyor

Notre-Dame de Sion fête son 160ème anniversaire

Notre Dame de Sion 160. Yılını Kutluyor

27 Kasım 1856’da, Théodore ve Alphonse Ratisbonne kardeşler tarafından 1843’te kurulan ve eğitim alanında uzmanlaşan Notre Dame de Sion Kongregasyonuna ait on bir rahibe İstanbul’a yerleşerek Pangaltı semtinde bir yatılı kız okulunun yönetimini aldılar.

Yatılı okulun öğrencileri, İstanbul’un Osmanlı Devleti’ndeki Katolik toplumunun önemli bölümünü oluşturan Levanten ailelerden gelmekteydi. Rahibeler kısa zamanda takdir topladılar ve İstanbul’un seçkin ailelerinin taleplerine yanıt vermek üzere diğer Hristiyanlara, Musevilere ve Müslümanlara da eğitim vermeyi kabul ettiler. Müslüman öğrencilerin bu yatılı okula girişi aşamalı olmuştur. Her ne kadar Rahip Théodore onların da dâhil edilmesini istese de, kentin dinî yetkililerinin bazı çekincelerinin olması Müslüman öğrencilerin önce Fransa’da Grandbourg’da eğitim görmelerine neden oldu ve bu öğrencilerin kısıtlı sayıda Pangaltı’ya gelmeye başlaması 1880 yılından itibaren gerçekleşti.

1859’da rahibeler önce kızlar için, sonra da erkekler için birer okul açtı. 1865’te Pangaltı okulunda semtin fakir genç kızlarına meslek öğrenme olanağı sağlamak üzere bir dikiş nakış atölyesi kuruldu. 1901’de Notre Dame de Sion Osmanlı Devleti’nde hukuki varlık kazanan kurumlar arasına girmişti ve 1908’den itibaren kurumdaki Müslüman öğrenci sayısı önemli ölçüde artış göstermeye başladı.

Birinci Dünya Savaşı yatılı okulun kapanmasına ve ardından rahibelerin ayrılmasına neden oldu. Pangaltı’daki bina önce mühendislik okuluna, ardından da hastaneye dönüştürüldü. 1919’da rahibeler geri döndü ve aynı yıl öğretim yeniden başladı.

Ancak okul eğitimi 1914-18 I. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı sırasında çok sayıda değişiklik geçirdi. Örneğin 1915’ten itibaren özel okullarla ilgili bir yönetmelik yayınlandı; buna göre, Türkçe, Coğrafya ve Tarih dersleri Türk öğretmenler tarafından verilecekti. 1924’te, yani Türkiye’de Cumhuriyet ilan edilmesinden bir yıl sonra, ’’Tevhid-i Tedrisat’’ kanunu uyarınca, tüm öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı.

Böylece Cumhuriyet döneminde, eğitim programları merkezî yönetime bağlandı ve okulun tüm dinî simgeleri ortadan kalktı; ayrıca bir yabancı müdürün yanında bir de Türk müdür başyardımcısı bulunması zorunlu oldu. Ancak okul bu değişikliklere uymayı bildi ve Cumhuriyet döneminde de ününü devam ettirdi. Manevi kızlarını Notre Dame de Sion’a kaydettiren Mustafa Kemal Atatürk, öğrenci velisi oldu. Atatürk’ün adı öğrenci kütük defterinde veli olarak kayıtlıdır.

1935’te rahibeler Ankara Hükûmeti’nin kararına uymak için dinî giysilerini çıkartmak zorunda kaldılar ve yavaş yavaş sayılarının azaldı. Öyle ki bu, 1940’ta atölyenin, 1970’te de yatılı okulun kapanmasına neden olmuştur.

Bu değişimlere paralel olarak öğrenci alımı da değişmeye başladı; örneğin 1950’lerde, artık Hristiyan, Müslüman ve Musevi öğrencilerin sayısı toplam mevcudun ayrı ayrı üçte biri oranında oldu. Bu, okulun kurucularının çeşitli dinlerden öğrenciler arasında bir denge kurmaya özen göstermedeki gayretlerini ortaya koymaktadır. Ayrı dinlere mensup öğrencileri bir araya getirmenin amacı farklı kültürlere açık, hoşgörülü ve başkalarına saygılı bireyler yetiştirmektir. Bu değerler artık Notre Dame de Sion’daki eğitimin bir parçası olmuştur.

Bu uygulama ve değişimin ardından lisenin itibarı arttı ve okula kayıt taleplerinde artış görüldü. 1980 yılından itibaren okul öğrenci alımını artık merkezi sınav sistemiyle yapmaya başladı.

Okulun eski mezunları kurumun ünlenmesinde gittikçe daha büyük bir paya sahip oldu çünkü aldıkları eğitim onların toplumda önemli görevlere gelmelerine büyük katkı sağladı. 1987’de ise Notre Dame de Sion Mezunlar Derneği kuruldu.

1989 yılı okul için bir dönüm noktası oldu. Nitekim, kuruluşundan beri ilk defa müdür bir rahibe değil, laik bir müdür olan Richard Tampigny’dir.

1996-1997 eğitim yılı; Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin ilk erkek öğrencileri kabulüyle karma okula dönüştüğü yıldır. Böylece “Kız Okulu” ibaresi lisenin adından kaldırılmış olur.

1997’de ilköğretim dönemi beş yıldan sekiz yıla çıkartılınca Notre Dame de Sion bu reform dolayısıyla ortaokulunun sınıflarını kademe kademe kapattı. Dört yıl sonra, 2001’de, İstanbul Notre Dame de Sion Eğitim Vakfının kurulmasıyla Neslin Değişen Sesi İlkokulunu kurma imkânı doğdu. Kurucular böylelikle eğitimin tüm boyutuna bağlı olduklarının altını çizmiş oldular.

Aynı yıl, lisede NDS Okul Öğrenci Birliği (C.E.S.) kuruldu.

Müdür Richard Tampigny tarafından okulda gelişim çalışmaları başlatıldı. 2004’te yeni müdür Yann de Lansalut’nün gelmesiyle bu çalışmalar hız kazandı. Böylece okulun Medyatek’i çok daha geniş bir mekâna taşınarak öğrencilere hoş bir okuma ve çalışma ortamı sunulmuş oldu. Bunun için iç mimari ve donanımlar tamamen yenilendi. Eski kütüphanenin resim “Galeri”sine dönüştürülmesiyle burada sergiler açılmaya başlandı. 26 Kasım 2006’da, okulun 150.yılında bir dönem spor salonu olarak kullanılan son döneminde atıl kalan şapel, sahnesinde konser ve tiyatro oyunlarının yer aldığı bir “Gösteri Salonu”na dönüştürüldü. Şubat 2014’te lise spor salonu, dans ve fitnes salonu ile yüzme havuzundan oluşan yeni spor kompleksini hizmete açtı.

Bu yeniliklerle okulun güvenlik kurallarına ve teknolojik standartlara uygun donanımlara sahip olması amaçlanmıştır.

Okul Müdürü Yann de Lansalut’ye göre: “Sanat ve kültür eğitimi gerçek bir eğitim politikasında vazgeçilmez bir önceliğe sahiptir. Sanatsal uygulamalar, aklın eğitiminin ayrılmaz parçasıdır.» Dolayısıyla İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi eğitim projesini sanat aracılığıyla da gerçekleştirmeyi arzu etmektedir.

2008 yılında lisenin genç profesyonel sanatçılardan oluşan Orchestra’Sion’u kurarak Türkiye’de kendi orkestrasına sahip olan nadir liselerden biri hâline gelmesi de bu çerçevede olmuştur. Aynı yıl okul, Türkiye ile Fransa arasındaki edebî bağları güçlendirme özelliğine sahip olan Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’nü oluşturmuştur. Gerçekten de, bu ödül her yıl sırayla bir Türk yazara ve eseri Türkçeye çevrilmiş bir Frankofon yazara verilmektedir. 2013’te ise okul, bu deneyiminden faydalanarak, Türkiye’de benzeri olmayan bir ilk, NDS Liseliler Edebiyat Ödülü’nü oluşturmuştur.

Kasım 2013’te, yetenekleri ve İstanbul kentinin müzik ve sanat etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan Birinci Uluslararası İstanbul Orchestra’Sion Piyano Yarışması gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın 2015’teki ikinci organizasyonunda ise bir de öğrenci jürisi oluşturulmuştur.

Edebiyat öğretiminin niteliği ve yüksek seviyesi ile daima ün yapmış olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi fen branşlarına da gittikçe daha fazla yatırım yapmakta ve eğitimde uygulanan yeni teknolojilerin kurulmasında (EBİT) ve bunların öğrencilere Galatasaray Üniversitesiyle ortak olarak hazırlanan sertifikalandırma çerçevesinde öğretilmesinde öne çıkmaktadır.

1956’da 100. kuruluş yıl dönümünü sade bir törenle kutlayan Notre Dame de Sion, 150. yıl dönümünü bir sergi, bir belgesel ve okulun Gösteri Salonu’nun açılışıyla kutlamıştır.

26 Kasım 2016’da 160. yılını kutlayacak olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesinin bu yılki programında:

 Notre Dame de Sion Sanat Galerisinde “Resimde Yolculuk” Adlı Sergi,
Evry-Grandbourg’daki Notre Dame de Sion’da Tayvanlı bir rahibe olan resim sanatçısı Sœur Marie- François LIN’in eserlerini sunacaktır.

 1856 Parfümünün Tanıtımı
Lisemizin eski mezunu Esra Kocaoğlu, “Taze, çiçeksi, misk kokulu, odunsu. 160 yıldır bizi simgeleyen bir çiçek olan menekşe parçalarının aracılığıyla, o koku kimliğine hayat veriyor.” şeklinde tanımladığı bu kokunun üretimine katılmıştır.

 28 Kasım’da Neslin Değişen Sesi (NDS) Okulları Bahçeşehir Yerleşkesinin Açılışı
NDS Okullarının Bomonti’deki yerleşkesi Bahçeşehir’e taşınmaktadır. Neslin Değişen Sesi (NDS) Okulları Eğitim Hizmetleri Vakfı, Sembol Okulunu “Bahçeşehir NDS Okulları” olarak yeni unvanıyla kendine katarak güçlenmektedir.