NDS Havuzu Dezenfeksiyon Sistemi Ve Havuz Hijyeni Kontrolü

Okul havuzumuzun dezenfeksiyonu, kimyasal kullanımına son veren Tuz Klor Jeneratörleri ekolojik havuz dezenfeksiyon sistemi ile saglanmaktadır. Havuz suyunun ihtiyacı olan dezenfektan ve diğer kimyasallar doğal tuzdan elde edilir. Klor, yosun önleyici gibi kimyasallar havuzdan tamamen uzak tutulur.

Tuz Klor Jeneratörleri dezenfektanı devamlı üretir, bu şekilde diğer kimyasallarda stabilizör olarak bulunan «siyanürik asit» havuzda hiç oluşmaz. Bu sayede havuzun «klor kilitlenmesi» nedeni ile yosunlanması gibi bir riski de yoktur.

Tuz Klor Jeneratörleri dünyada 40 senedir kullanılmaktadır ve tahminen 14 milyon havuz bu sistem ile çalışmaktadır.

TUZ KLOR JENERATÖRLERİNİN AVANTAJLARI

• Tuz doğal bir dezenfektandır. Varlığı bile bakteri üretimini zorlaştırır.

• Klasik yöntemlerde olan göz Yanması, deri hassasiyeti ve diğer irritasyonlara son
verir

• Doğrudan serbest klor ürettiğinden toksit maddeler ve kloraminlerin oluşumu engellenir.

• Tuz iyonlaştığı için hiç kaybolmaz. İyonlar tekrar sistemde birleşir ve tuz olur
yani yok olmaz.

• Geleneksel havuz kimyasallarının neden olduğu kötü tat ve kokular yoktur.

• Havuz bakımı kolaydır; sistem otomatik çalışır.

NDS havuzunun suyu rutin olarak kontrol edilmekte; fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizi bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılmaktadır. Havuz bakım teknisyeni belgesine sahip bir okul personeli tarafından her gün su numunesi alınarak suyun PH’ı ölçülmekte, tum hijyen kurallarına uyulduğu kontrol edilmektedir.