NDS’nin Fransızca MUN Kulübü, 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul St. Joseph Lisesi tarafından düzenlenen MFINUE konferansına katıldı

Fransızca MUN Kulübü’nün 9 öğrencisi 28, 29, 30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul St. Joseph Lisesi tarafından beş yıldır düzenlenen MFINUE konferansında NDS Lisesinin renklerini temsil etti.

Bu üç gün boyunca, Fransızca öğrenmekte olan ve altı farklı ülkeden gelen 300’den fazla öğrenci «Birleşmiş Milletler Avrasya Uluslararası Frankofon Modeli»’nde bir araya geldi.

Programda, hepsi de bu yılın teması olan etikle ilgili olmak üzere hukuk ve meşruluk; özellikle de bu iki kavram arasındaki ilişki, yani ’’Kanunî olan meşru mudur?’’ sorusu üzerine tartışmalar, müzakereler ve çeşitli güncel konularda çözüm önerileri yer alıyordu.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, bu iki kavram arasında denge kurabilen bir diplomat olarak, kendi deneyimlerini anlattı.

Değinilen konular arasında ayrıca homofobik yasalar, çocuk yaştakilerin askere alınması, Ukrayna’da durum, tecavüz kurbanları için destek, vb. ile mücadele de vardı.