français | Türkçe

giriş

NDS ingilizce MUN kulübü Özel Amerikan Robert Lisesi RCIMUN konferansına katıldılar

Okulumuzun İngilizce MUN kulübü öğrencileri 1-5 Nisan tarihleri arasında Özel Amerikan Robert Lisesinde gerçekleşmiş olan RCIMUN konferansına katıldılar.

Konferansın teması « Rethinking Democracy In a Globalizing World » yani "Küreselleşen Dünyada Demokrasiyi Düşünmek"’ti.

Öğrenciler siyasi, ekonomik ve sosyal, çevre, silahsızlanma, insan hakları ve emniyet isimli komitelerde günümüzü ilgilendiren önemli konuları tartıştılar.

9-B sınıf öğrencisi Selin Ataman, ekonomik ve sosyal (ECOSOC) komitesinde gelişmekte olan ülkelere yardım gönderilmesini, 9-D sınıfı öğrencisi Emre Cem Kaya özel (special) komitede kadınların siyasete entegre edilmesi konusunu, 9-F sınıfı öğrencisi Selin Yazıcı, çevre komitesinde su kaynaklarının korunması konusunu, 9-C öğrencisi Ege Akpınar siyasi (political) komitede azınlık haklarını, 9-E sınıfı öğrencileri Derya Yavuz ve Deniz Tan insan hakları ve silahsızlanma komitelerinde LGBT hakları ve kimyasal silah ticareti konularını tartıştılar.

11-A sınıfı öğrencisi Yasemin Bitlis Güvenlik Konseyinde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Bu komitede Orta Afrika’daki, Afganistan’daki ve Güney Sudan’daki siyasi çatışmalar tartışıldı. Öğrencilerimizin çok etkin olarak çalıştığı bu konferans öğrenciler için verimli ve üretken geçti.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail