NDS’de « Paris’te Bir Sultan, İstanbul’da Bir İmparatoriçe 1867-1869 » Sergisinin Açılışı

18 Şubat 2020’de, İstanbul Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinde, komiserliğini Dr. Aylin Koçunyan ve Sinan Kuneralp’in yaptığı «Paris’te Bir Sultan, İstanbul’da Bir İmparatoriçe 1867-1869» adlı serginin açılışı yapıldı.

Bu kültürel etkinlik, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter’in yüksek himayelerinde ve katılımıyla gerçekleşti. Sergi açılışına ayrıca Şişli Kaymakamı Sayın Ali Fuat Türkel, Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Dr. Murat Mücahit Yentür, Okul Müdürü Sayın Yann de Lansalut ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan Sevgi katıldılar.

Sergi, ziyaret ve iade-i ziyaret çerçevesinde şekillenen farklı ancak birbirini tamamlayan iki ana eksen etrafında kurgulanıyor. Birinci eksen, İmparatorluğun dışına çıkarak Avrupa’ya seyahat eden ilk padişah olan Sultan Abdülaziz’in 1867’de gerçekleştirdiği ve özellikle dönemin sanatsal, ekonomik ve politik bağlamıyla örtüşen Evrensel Sergi’yi ziyaretini de kapsayan Paris seyahatini oluşturuyor.

İkinci eksen ise, Fransa İmparatoru III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’nin Ekim 1869’da Osmanlı İmparatorluğunun başkentine yaptığı bir haftalık ziyaretine yönleniyor.

Dönemin tablo, çizim, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgelerinden oluşan sergi; bizi bir yandan yolculukları boyunca padişah ve imparatoriçeye eşlik etmeye, diğer yandan da onların izlerini sürerken iki imparatorluk başkenti Paris ve İstanbul’un ihtişamını keşfetmeye davet ediyor.

Sergi, 14 Mart Cumartesi 2020 tarihine kadar (Pazar günleri hariç), 11.00-18.00 saatleri arasında (gösteri veya konser akşamları 19.30’a kadar) ziyarete açık olacaktır.