NDS’de Mathias Poisson ile Walid Farouk’un “Duyuların Haritacılığı” adlı sergilerinin açılışı

Mathias Poisson ile Walid Farouk 16 Şubat 2017’de NDS Galerisi’nde “Duyuların Haritacılığı” adlı sergilerini açtılar. Adı geçen ilk sanatçı gelemediğinden açılış Walid Farouk’un katılımıyla gerçekleşti.

NDS Kurucu temsilcisi Soeur Monique, Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jean-Jacques Paul, Mezunlar Derneği Başkanı Lale Murtezaoğlu ile beraberindeki birkaç dernek üyesi ve yerel basının çeşitli temsilcileri de sergi açılışına katılanlar arasındaydılar.

Notre-Dame de Sion’daki sergide ziyaretçiye, insanların geçtikleri ülkelerle olan bağlarını işleyen iki değişik yöntem sunulmaktadır.

Okul Müdürü Yann de Lansalut açılış konuşmasında bu çapraz bakışlar aracılığıyla, bu yılki Frankofoni’nin teması olan “Yolculuk”a yapılan daveti anımsattı. Sergi, dışarıdan gelen ziyaretçiler dışında, öğrencilerle yapılacak atölye çalışmalarında sanatçıların bol bol kullanacağı bir eğitim malzemesi olmayı da amaçlıyor.

Fransa’da doğan Mathias Poisson, on beş yıldır sanatsal araştırmalar yapmakta olup bu araştırmalarda rotalarını, semt haritalarını çizmekte ve o coğrafyadaki yol alışını anımsamak üzere fotoğraf izleri oluşturmaktadır. Böylece gezdiği veya içinden geçtiği mekânları gösteren öznel haritalar oluşturmaktadır.

Poisson 2013 yılında İstanbul’da konaklayışı sırasında,Tophane’de yaptığı on kadar gezintide mahalle sakinleriyle konuşarak topladığı öykü ve gözlemlerle bir dizi resim taslağı oluşturmuştur. Serginin onunla ilgili bölümü bizleri aynı zamanda Güney Fransa, Cezayir, Lübnan ve İtalya’da bulunan kentlere de götürmektedir.

Sudanlı bir anneyle Mısırlı bir babanın çocuğu olarak Sudan’da doğan Walid Farouk ise, doğduğu ülke ile 2015’te İstanbul’a gelmesinden önce otuz yaşındayken yerleştiği Mısır arasında köprüler inşa etmek istedi. Bu amaçla, değişik ülkelerden sanatçıların toplu sergiler gerçekleştirdiği sanat akımlarına katıldı ve farklı ufuklardan gelen sanatçıların aralarında görüş alışverişinde bulunmasını teşvik edecek bir kültür arenası olan Nabta’yı kurdu.

Farouk NDS’de, diğer resimleri arasında, yüzlerinde gezilen bölgelerin izlerinin ve yer değiştirmeye bağlı iç çatışmaların okunabildiği büyük boyutta portreler de çizmektedir. Mısır’da gerçekleştirdiği bir kolajda tasvir edilen adamın yüzünde Afrika kıtası haritasının bir bölümü görülür. Sanatçının İstanbul’da gerçekleştirdiği bir dizi Afrikalı portresinin yüzlerine ise Batı kentlerinin coğrafyasının yansıdığını görüyoruz.

Sergi, 17 Şubat Cuma gününden 28 Nisan 2017, Cuma gününe kadar (pazar günleri hariç) her gün saat 09.30-16.00 arası (konser olan akşamlar 19.30’a kadar) ziyaret edilebilir.