français | Türkçe

giriş

NDS ’de 2014 Yüzük Töreni

Bu yıl da, oldukça verimli geçen beş yıllık okul sürecinin sonunda NDS’den ayrılacak olan 12. sınıf öğrencileri için okulumuzda geleneksel hâle gelen Yüzük Töreni gerçekleştirildi.

Lisede beş yıl geçiren her bir öğrenciye verilen bu yüzük, Notre Dame de Sion ailesine aidiyetin bir simgesi oldu.

12. sınıflar Müdür Yardımcısı Samira Benameur tarafından yapılan açılıştan sonra 12D sınıfından İdil Onuk törene katılan topluluğa hitaben Fransızca bir konuşma yaptı. Ardından 12 A sınıfı öğrencilerinden Can Anarat Türkçe yaptığı konuşmasında o günle ilgili duygularını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Daha sonra, Müdür Yann de Lansalut söz alarak Notre Dame de Sion’da okumanın anlamını ve burada öğretilen değerleri vurgulayan bir konuşma yaptı.
Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi de törende, ülkemizin önde gelen üniversitelerinde okumak için önümüzdeki haftadan itibaren sınava girecek gençlerimize hitap etti.

Bu konuşmaların ardından, farklı branş öğretmenleri tarafından, 2014 yılında mezun olacak 116 öğrenciye sırayla yüzükleri takıldı.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail