NDS’de 11 Nisan 2015’te «Eğitim İlişkisinde Sevgi Geçişimi» konusunda konferans ve tartışma

İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi 11 Nisan 2015 Cumartesi günü, «Sans rancune!» adlı filmden hareketle, “Eğitim İlişkisinde Sevgi Geçişimi” teması etrafında eğitim bilimleri üzerine Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu ile ortak bir konferans düzenledi.

Açılışta Okul Müdürü Yann de Lansalut’nün açılış konuşması ve Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Sn. Henri Vantieghem’a, destekleri için teşekküründen sonra, Eğitim Bilimleri araştırmacı-doçenti Marie Liévain, felsefe doktoru ve psikanalizci profesör Guy de Villers Grand-Champs, öğretmen ve psikanalizci Monique de Villers Grand-Champs ve «Sans rancune!» filminin yapımcısı Belçikalı yönetmen Yves Hanchar sırayla söz aldılar.

Filmin gösterilmesini takiben, Marie Liévain filmin ayrıntılı bir analizini yaptı ve ardından film yapımcısı filmi üzerine konuştu ve izleyicilerden gelen soruları cevapladı. İzleyiciler aynı zamanda filmle ilgili çeşitli görüşler paylaştılar.

Öğleden sonra ise, Monique de Villers Grand-Champs’ın «Eğitim ilişkisinde babalık işlevi» konusunu işlemesinin ardından, Guy de Villers Grand-Champs «Transferden öğrenme arzusuna» kavramı üzerinde durdu.

İzleyicilerin ilgisini gösteren çok sayıdaki sorunun ardından Yves Hanchar, konferansı «Sans rancune !» filmi için yazmış olduğu ilk senaryodan bir alıntı okuyarak kapattı.

Bilgi ve paylaşım açısından çok zengin geçen gün, Lisenin konuşmacılara, Belçika Başkonsolosunun da, konferansı ağırlayan kuruma hediyeler vermesiyle son buldu.

Bu günün konuşmaları daha sonra yayınlanacaktır.