français | Türkçe

giriş

NDS Onur Kurulu Seçimi

21 Ekim 2016’da, her sınıftan bir öğrenci temsilcisi, Resim/Görsel Sanatlar Öğretmeni Walid Zekri yönetiminde okulun Oditoryumu’nda bir araya gelerek Notre Dame de Sion yeni Onur Kurulu’nun seçimini yaptılar.

Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreterlerden oluşan bu grubun rolü, özellikle okuldaki düzen ve disipline ilgili sorunları belirlemek, bunların üzerinde çalışmak ve okul idaresiyle işbirliği yaparak çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Bu Komite ayrıca lisede "birlikte yaşamayı" geliştirmek için bilinçlendirme kampanyaları düzenleyecek ve yıl sonunda sosyal eylemleri, davranışlarıyla öne çıkan öğrencilere ödüller verecektir.

Yönetmelik gereği, 12. sınıflarından üç öğrenci başkanlığa adaylığını koydu. 12E’den Derya Yavuz, 12B’den Ege Akpınar ve 12A’dan Deniz Tan, oylama öncesi sırayla arkadaşlarına hitap ettiler. Oylama sonunda Derya başkan seçildi.

11G’den Egemen İşcan başkan yardımcılığı için en çok oyu alan öğrenci oldu, Ege Akpınar ile Deniz Tan da sekreter olarak seçildiler.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail