NDS Lisesinde Guy de Villers Grand-Champs ve Marie Liévain-Vantieghem konferansı

2014 yılının Frankofoni ayı NDS Lisesinde 29 Mart Cumartesi günü, Guy de Villers Grand-Champs ve Marie Liévain-Vantieghem’in birlikte verdiği konferansla son buldu.

Bu sunumun teması « Eğitim İlişkisinin Merkezinde Arzu » idi.

İki konuşmacının seçtiği konu, genel olarak eğitim ve eğitimin içinde arzunun işleyişiydi. Bu işleyişin Hegel’in daima hayvansal kalan ihtiyaç ile, istek sürecinden geçerek ötekine iletilerek bağımsız bir güç hâlini alan ve dolayısıyla insana özgü olan arzu arasında önemli bir ayırım yapmasından bu yana, Avrupa düşüncesinde bir ana motif hâline geldiği bilinmektedir.

Felsefe doktoru ve psikanalizci olan Guy de Villiers Grands-Champs, Freud’de bu devrenin anne ve babayla başlayıp okulda da, psikanalizde ’’kimlik saptama’’ olarak adlandırılan olguyla, çeşitli şekillerde devam ettiğini, örnekler de vererek anımsattı. Konferansının merkezinde şimdiki kapitalizmin özelliği olan derhâl tüketme ve zevk alma isteğinin eğitimi tehdit edecek şekilde yaygınlaştığını görmekten duyduğu kaygı da vardı. Lacan’ın kavramlarını kullanarak bu modern cehennem görüntüsünü anlatmaya çalıştı.

Eğitim bilimleri araştırmacısı olan Marie Liévain-Vantieghem ise, bu bakış açısını derinleştirerek, eğitimde isteksiz davranıp dersin akışını bozan ve öğretmenini suçlayan bir öğrenci olan Virginie’nin kişiliğinde somut bir örnek verdi.

Öğretmenler, Rehberlik sorumluları ve bazı öğrenciler tarafından izlenen konferansın sonunda dinleyiciler katılımcılara konuyla ilgili çeşitli sorular yönelttiler.