NDS Lisesi’nde Sürdürülebilirlik Sertifikasyon Eğitiminin üçüncüsü yapıldı

Sayın Gülin Yücel ve Sayın Prof. Dr. Levent Kurnaz tarafından verilen Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu Eğitimine geçtiğimiz yıl ve bu yıl olmak üzere okulumuzdan toplam 100’e yakın öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

Katılan öğrencilerin olumlu görüşleri, katılamayan öğrencilerden ve velilerinden gelen yoğun talep ile okulumuzun ve ülkemizin eğitim politikalarında konuya verilen önem dikkate alınarak bu yıl ikinci kez aynı programın açılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Brika Sürdürülebilirlik tarafından organize edilen ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) ile ortak yürütülen Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu Eğitimi 14-15 Haziran 2019 tarihinde okulumuzda gerçekleşmiştir.

Seminerde, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında ve 17 hedef doğrultusunda iklim değişikliği, gezegenin sınırları, gelir eşitsizliği, sorumlu tüketim, yiyecek sistemleri ve açlık, kaynak ve atık yönetimi, ekosistemi koruma, biyomimetik (doğayı taklit etme) gibi kavramların işlenmiş; gençlerin aktif olarak çözümlere yönelik düşünmeleri sağlanan eğitimde bu bakış açısının kariyer planlamasında sunacağı yeni alanlar üzerinde durulmuştur.

Lise öğrencilerine yönelik olarak okulumuzda yapılan bu eğitime toplam 49 öğrenci katılarak UN SDSN tarafından Sürdürülebilirlik Sertifikası verilmiştir. Hedefimiz tüm okul öğrencilerinin bu sertifikasyon eğitimini alması yönündedir.