NDS Kurucularına Saygı Ödülleri

NDS Kurucularına Saygı Ödülleri Yönetmeliği

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, 1856 yılında İstanbul’a gelen 12 rahibenin başlattığı bir eğitim yolculuğudur. Notre-Dame de Sion Kongregasyonu Kurucusu Théodore Ratisbonne’dan aldıkları ilhamla, farklı dinlerden ve ortamlardan gelen öğrencilere eğitim veren rahibeler, Notre-Dame de Sion çatısı altında öncelikle öğrencilere başkalarına saygıyı, farklılıklara açık olmayı ve hoşgörüyü öğretmişlerdir.

Notre-Dame de Sion, Cumhuriyetin Kuruluşu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış, bu yeni yapılanma ile birlikte Türk yönetici ve öğretmenler okul kadrosunda yer almış ve Okul, Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda seçkin bir eğitim ve öğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Yıllar içinde her biri birbirinden değerli öğretmenlerin görev yaptığı okulda idareci veya öğretmen olarak çalışan rahibe sayısı çok azalmıştır.

1981-1989 yıllarında müdürlük yapmış olan Soeur İsabelle emekli olduğunda, yönetime laik bir müdürün gelmesi uygun bulunmuş, bir önceki Okul Kurucu Temsilcisi olan Soeur Monique Harisboure ise aktif öğretmenliği 2004 yılında bırakmıştır.

Günümüzde eğitim kadrosunda hiç rahibe bulunmamakla birlikte okulun kuruluşundan beri var ettikleri değerler tüm akademik kadro ve öğrencilerimiz tarafından bilinmekte, yaşanmakta ve yaşatılmaktadır.

Etik değerlere bağlı, ilkeli hareket eden bireyler, toplumun şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu değerlerin ortaya çıkarılması ve kazandırılması için eğitim kurumlarına ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Eğitimciler ayrıca bir ülkenin en önemli kaynağı olan çocukların ve gençlerin; bilimsel düşünme becerisine sahip, üretken, yaratıcı olmalarını sağlamak ve onların akademik başarı düzeylerini yükseltmek misyonunu da taşırlar.

Bu misyonla yola koyulan kurucu rahibeler, köklü bir kurum olan okulumuzun insani değerlerle bilim ve kültürü harmanlayarak eğitimi en ileri düzeye taşıma hedefini gerçekleştirmede büyük bir başarı sağlamışlardır. Onların izinden giden nitelikli eğitim kadroları da aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmiş ve edeceklerdir.

2006 yılında 150. yılını, 2016’da 160. yılını kutlayan, geçmişinden aldığı değerler ve birikim ile çağdaş eğitimi kaynaştırmayı ilke edinen okulumuz, Onur Kurulunun önerisi ile okulun kurucuları rahibeleri saygıyla anmak; bu vesileyle okulun tarihinin, tarihinde yer etmiş bazı şahsiyetlerin öğrencilerce bilinmesini sağlamak ve okulumuzun temel ilkesini vurgulamak ve yaşatmak amacıyla; 12 kurucu rahibe onuruna “NDS Etik Değer” ve “NDS Akademik Branş” Ödüllerini düzenlemeye karar vermiştir. Okulumuz bu ödülleri, kurucularımıza yönelik derin saygının ve bir vefa borcunun gereği olarak görmektedir.

Bu ödüller, kurucularımızı tanıtma ve onurlandırmanın yanı sıra, öğrencilerimizin insani değerler ile bilim, sanat ve kültürde zenginleşmelerine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Ödüllerin, her yıl 20 Janvier /20 Ocak Okulun Kuruluş Günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek törende, okulda bulundukları süre içinde yapmış oldukları çalışmalar değerlendirilerek ödüle layık görülen 12. sınıf öğrencilerine takdim edilmesi öngörülmektedir.

Ödüller

NDS Etik Değer Ödülleri

Sœur Emmanuelle onuruna Yardımseverlik Ödülü
Mère Louise Weywada onuruna Özerklik Ödülü
Mère Elvira onuruna Azim Ödülü
Mère Solangia onuruna Doğaya Saygı ve Çevre Koruma Ödülü
Sœur Anne Véronique onuruna İnovasyon Ödülü
Sœur Sophie onuruna Nezaket Ödülü


NDS Akademik Branş Ödülleri

Mère Marie-Berthe onuruna Sayısal Bilimler Ödülü
Sœur Isabelle onuruna Fransızca Ödülü
Sœur Myriane onuruna Sosyal Bilimler Ödülü
Sœur Monique onuruna Spor Ödülü
Sœur Agnès onuruna Sanat Ödülü
Mère Fidélia onuruna Edebiyat Ödülü

Jüri

Jüri; bir Onursal Başkan ve 15 üyeden oluşmaktadır.
Onursal Başkan : Okul Kurucu Temsilcisi Soeur Anna Bodzinska

Okul Müdürü
Türk Müdür Başyardımcısı
12. Sınıflar Müdür Yardımcısı
12. Sınıflar Rehber Danışmanı
Onur Kurulu Başkanı
Öğrenci Birliği Rehber Öğretmeni
Fen Bilimleri Öğretmeni
Fransızca Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Güzel Sanatlar Öğretmeni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre Kulübü Öğretmeni
Onur Kurulu Öğrenci Başkanı
Onur Kurulu Başkan Yardımcısı
Öğrenci Birliği Başkanı

Yıllara göre görev alan kişilerin isimleri değişebilir ancak görev değişmez..

Onursal başkan oturumlara katılmamalıdır.

Branş ödülleri Mükemmellik ödülü değildir. Akademik branşlardaki başarılara bağlı değildir. Projeleri ve davranışları ödüllendirir.
Herhangi bir ödülün kriterlerine uygun bir öğrenci bulunamazsa Jüri o sene, ilgili branşta ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Tüm jüri üyeleri temel demokratik ilke doğrultusunda oy verir: Bir insan / bir ses. Herkesin oyu eşittir.
Jüri üye sayısı tek sayıdır. Adaylar arasında oy eşitliği söz konusu olursa en çok oy almış adaylar arasında yeniden oylama yapılacaktır.
Jüri başkanının görevi, söz alımları ve karar verme aşamalarında hakemlik etmektir. Jüri başkanının oyu diğer üyelerin oyuyla eşit değerdedir.

Adaylar

Sadece son sınıf öğrencileri aday olabilirler. Adaylık bireyseldir, grup olarak aday olunamaz. Aynı grup çalışmasıyla ilgili birden fazla öğrenci bireysel aday olabilir.

Tüm eğitim kadrosu tüm ödüller için aday öğrenci önerebilir. (Tüm öğretmenler ve idareciler, tüm personel, tüm öğrenciler). Aday kendi adaylığını da önerebilir.

Ödüllerin Tanıtımı

NDS Etik Değer Ödülleri

Sœur Emmanuelle onuruna Yardımseverlik Ödülü

Sœur Emmanuelle onuruna verilen bu ödül, karşılıklı bir saygı ortamında her türlü farklılığa açık olarak dayanışma, hoşgörü, uyum ve bir arada yaşama ruhunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Ödül, toplum hizmeti çalışmaları kapsamında bir proje geliştirip gerçekleştirerek NDS ruhunun temel değerlerini yaymaya katkıda bulunan bir öğrenciye verilecektir.


Mère Louise Weywada onuruna Özerklik Ödülü

Mère Louise Weywada onuruna verilen bu ödül, öz güveni, girişim ruhunu, kendi sınırlarını tanıma ve kendine bir davranış çizgisi saptama yetisini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Ödül, bağımsız düşünce ve yaratıcı bir akıl sergileyen öğrenciye verilecektir.


Mère Elvira onuruna Azim Ödülü

Mère Elvira onuruna verilen bu ödül; azim ve tutarlılık ile aktif ve kararlı bir eğitim başarısını takdir ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Ödül, yıllar boyunca gerek ailevi gerekse kişisel sorunlarla karşılaşmış fakat bunların üstesinden gelebilmiş bir öğrenciye verilecektir.

Mère Solangia onuruna Doğaya Saygı ve Çevre Koruma Ödülü

Mère Solangia adına ithaf edilen bu ödül, doğaya saygı ve çevrenin korunmasını teşvik etmeyi amaçlar.
Belirtilen alanlarda bireysel yatırımın önemi üzerine farkındalık yaratarak küçük veya büyük ölçekli bir ekolojik proje hazırlayan öğrenciye verilecektir.

Sœur Anne Véronique onuruna İnovasyon Ödülü

Sœur Anne Véronique onuruna verilen bu ödül, yenilikçi bir bakış açısı ile geleceğin vizyonunu teşvik etmeyi hedeflemektedir.
İleriye dönük ve geleceğe yönelik yenilikçi bir bakış açısını nasıl açacağını bilen öncü bir proje uygulayan öğrenciye verilecektir.

Sœur Sophie onuruna Nezaket Ödülü

Sœur Sophie onuruna verilen bu ödül, gerek arkadaşlarına gerek okul çalışanlarına saygı çerçevesinde nezaketle yaklaşımı benimsemiş ve bu konuda başkalarını teşvik etmeyi görev edinmiş bireyi onurlandırmayı amaçlar.
Bu bağlamda, farkındalık yaratarak çalışmalar ortaya koyan öğrenciye verilecektir.

NDS Akademik Branş Ödülleri

Mère Marie-Berthe onuruna Sayısal Bilimler Ödülü

Mère Marie-Berthe onuruna verilen Sayısal Bilimler Ödülü, bilimsel bilginin öğrenciler tarafından keşfetme, açıklama, ayrıntılama ve değerlendirme gibi aşamalarının kullanımını sağlayan Sayısal Bilimleri ve bilimsel aktiviteleri, ileriye dönük olarak desteklemeyi amaçlamaktadır.
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknoloji üzerine çalışma yapmış, etkinliklerde yer almış, bir proje hazırlamış öğrenciye verilir.

Sœur Isabelle onuruna Fransızca Ödülü

Sœur Isabelle onuruna verilen bu ödülün amacı, Fransızcayı iyi bir düzeyde öğrenmeyi teşvik ederek bu dilde okur-yazarlığı daha iyi bir düzeye çıkarmak ve bu dilin yarattığı kültürü tanımayı sağlamaktır.
Fransız Dili ve kültürüyle ilgili bir proje yapmış, bir etkinlikte yer almış, Fransızcada kendini geliştirmiş, yarışmalarda başarılı olmuş öğrenciye verilir.

Sœur Myriane onuruna Sosyal Bilimler Ödülü

Soeur Myriane onuruna verilen bu ödül, başkalarına açılımı ve genel anlamda dünyada olup bitene iyi niyetli bir merak duygusu, dinleme yetisi ve analitik zekâyı geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Ödül, açık görüşlülük, analiz yeteneği ile Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe alanındaki çalışma ve projelerinde yöntemsel bir yaklaşım sergileyen öğrenciye verilecektir.

Sœur Monique onuruna Spor Ödülü

Sœur Monique onuruna verilen bu ödül, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığın temel unsurlarından biri olan sporda öğrencileri; yaşam boyu hareket, sağlık, öz yönetim ve sosyal becerilerini geliştirmede daha fazla kazanım sahibi yapmayı amaçlamaktadır.
Beden Eğitimi ve Sporda çeşitli etkinliklere katılmış ve başarılı olmuş, okulunu temsil etmiş, spor becerileri konusunda kendini geliştirmiş, proje hazırlamış ve bu konuda arkadaşlarına örnek olmuş öğrenciye verilir.

Sœur Agnès onuruna Sanat Ödülü

Sœur Agnès onuruna verilen bu ödülün amacı; duygu, düşünce, algı, duyum ve yaratıcılığın estetik düzeyde gelişimini sağlayan sanata ve kültüre yönelik ilgiyi artırmaktır.
Sanatsal etkinliklerde yer alan, kültür ve sanatla ilgili projeler hazırlayan, bir sanat yapıtı ortaya koyan ve kendini geliştirebilen, sanatsal alanlarda okulu başarıyla temsil eden öğrenciye verilir.

Mère Fidélia onuruna Edebiyat Ödülü

Mère Fidélia onuruna verilen Edebiyat Ödülü; edebiyat ve dil zevkini geliştirmeyi, ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlere yönelik ilgiyi artırabilmeyi, edebiyat ve edebiyatçının zengin dünyasını keşfedecek, yorum yapabilen, özgür düşünen, kendini doğru ifade edebilen bireyleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
Edebiyat ve dil alanında etkinliklere katılmış, ödül almış, bu alanda herhangi bir türde kendini geliştirmiş, edebiyat ve dille ilgili bir çalışma ortaya koymuş, özgün düşünceler geliştirebilen, eleştirel düşünme, edebî ve estetik zevk geliştirme becerisi kazanmış öğrenciye verilir.

Ödül

Ödül bir madalya ve sertifikadan oluşmaktadır.

Yönetmelik

Lise hayatı boyunca disiplin cezası almamış tüm 12. sınıf öğrencileri aday olabilir.
Bir öğrenci bir senede sadece bir ödül alabilir.
Aday projesi ile ilgili (eğer varsa) belgeler sunabilir.
Eğer bir ödül için uygun aday bulunamadıysa veya adaylardan hiçbiri ödüle layık bulunamadıysa, o sene söz konusu ödül verilmez.
Öğrenciler takvime uymalıdırlar.

Adayların Duyurulması

Adaylar takvimde belirtilen zaman aralığında seçilmelidirler veya başvurmalıdırlar.
Onaylanan adaylar panoda duyurulur ve belli bir süre liste panoda kalır.
Bu süre zarfında
adaylıktan vaz geçmek isteyenler juryprixdessoeurs@nds.k12.tr adresine yazacakları bir dilekçeyle adaylıktan çekilebilirler.
jüri önünde sunum yapmak isteyenler de aynı adrese bir yazı ile bildirebilirler.

Proje Takvimi

Ekim Ayı

Duyuru ve ödüllerin tanımlaması.

Ödüller bir toplantıyla duyurulur.
Ödüllerin tanıtımı için afişler okulun çeşitli yerlerindeki panolara asılır.
Öğrencilere, öğretmenlere, ailelere, personele bilgilendirme maili gönderilir (ödüller, jüri, adaylar, yönetmelik, vs. ile ilgili..)

Ekim – Kasım- Aralık Ayları

Başvuru süreci

Kişiler, adayını, adayın adı-soyadı ve uygun gördüğü ödülü ve gerekçesini belirterek, jüriye mail yoluyla önerir. juryprixdessoeurs@nds.k12.tr

Aralık Ayı

Seçim ve tespit

Onur Kurulu üyeleri adayları sınıflandırırlar.
Onur Kurulu başkanı adayların listesini idare ve diğer mercilerle paylaşır ve tekliflerin uygunluğuna ilişkin görüşlerini ister.
Onur Kurulu onaylanmış adayların bir listesini yapar. Bu liste « Notre-Dame de Sion Kurucularına Saygı Ödülleri » adı altında belirlenmiş olan bir yere yerleştirilir.
Jüri toplanır. Her dalda tüm adayları dinledikten sonra her jüri üyesi tercihini kapalı oylamayla belirler. En yüksek oy alan öğrenci belirlenir. Eşitlik halinde en yüksek oyu alan adaylar için tekrar bir oylama yapılır. Eşitlik bozulmazsa kura çekilmesi veya iki adaya verilmesi toplantı sırasında değerlendirilir.

Ocak Ayı

Okulun Kuruluş Tarihi olan 20 Ocakta veya 20 Ocak tarihi içeren hafta içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu töreni Onur Kurulu organize edecektir.