français | Türkçe

giriş

NDS İngilizce MUN Kulübü Koç Lisesindeki MUNDP konferansına katıldı

NDS İngilizce MUN Kulübü’nün 8 öğrencisi 25-28 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’daki Koç Lisesine giderek (Birleşmiş Milletler Modeli Kalkınma Programı) MUNDP’ye katıldılar.

Bu yılın teması Asya ve Pasifik Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasıyla ilgiliydi. Bu vesileyle, bu bölgelerin nüfus yoğunluğu ve yerli azınlıkların toprak sorunları ele alındı.

Özel komiteler ve kalkınma komiteleri olmak üzere iki sınıfa ayrılan çeşitli komiteler bu konferansta bir araya geldiler. Bu alt bölümlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Tarih Komitesi, Uluslararası Adalet Divanı, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kurumlar bulunmaktadır.

NDS’nin öğrencileri toplu olarak Yunanistan’ı temsil ettiler. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi olan lise öğrencimiz İpek Avcıbaşı grubun 40 kadar katılımcısıyla şu üç konuda tartıştı: Güney-Doğu Asya’da insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının sonlandırılması, Asya Pasifik bölgesinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve Çin’de Müslüman Uygurlara uygulanan etnik ayrımcılığa son verilmesi.

Son gün, kalkınma komitesi üyeleri bir araya gelerek, her biri bu çalışmalar sırasında tartışılan konularla ilgili çözümlerini önerdiler.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail