NDS, Erasmus+ Avrupa Projeleri Çerçevesinde « Herkesten Öğrenmek, Birlikte Bilgilenmek » Adlı Projenin Yöneticisi

Avrupa Erasmus+ KA1 temel eylem projelerinin bir parçası olarak, Galatasaray Lisesi ve Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, “Herkesten Öğrenmek, Birlikte Bilgilenmek” adlı projeyi yürütmektedirler. Galatasaray Lisesi, bu projenin sözleşme makamıdır ve proje yönetimini, projenin idari koordinasyonunu sağlayacak olan Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine emanet eder.

Frankofon eğitimde üst düzey uzmanlıktan yararlanacak olan Türk Konsorsiyumu, birçok farklı tip kurumdan oluşmaktadır:
 Anadolu liseleri ve diğer devlet kurumları
 İki dilli özel kurumlar
 Fransızcanın birinci veya ikinci dil olarak öğretildiği özel kurumlar.

Bu projeye katılmak isteyen 220 eğitimcinin yanı sıra, lise müdürleri gibi kilit aktörleri, finansal yöneticileri, Fransızca koordinatörleri, sürdürülebilir kalkınma sorumluları, Fransızca veya diğer disiplinlerden öğretmenleri temsil edecek toplamda otuz beş okul bu çalışmada yer alacak.

Belirlenmiş olan ihtiyaçlara üç tip etkinlikle cevap aranacaktır:
 Nice’te bulunan Francophonia ortağımız tarafından geliştirilecek ve yenilikçi bir şekilde şekillendirilecek olan formasyonlar
 Nice’teki formasyonlar süresince tanışacağımız Avrupalı eğitimcilerin kurumlarında yapılacak işbaşı eğitimi
 Aynı ortakların yanında gerçekleştirilecek olan birkaç günlük yurt dışında öğretim görevlendirmesi.

Program eş zamanlı olarak 14 ülkede uygulanacaktır. Ortak amblemleri, değerlerin gövdesinin çokdillilik, kültürlerarası iletişim, dayanışma, çevrenin korunmasında birleşeceği ve her dalının bir ülkeyi, bir kültürü ve bir ulusu temsil edeceği bir zeytin ağacıdır.

21 Şubat 2020 tarihinde, pilot komite sorumluları eşliğinde, ilgili iki kurum müdürleri tarafından ortaklık anlaşması Galatasaray Üniversitesinde imzalandı.