NDS Bilişim İç Yönetmeliği

NDS BİLİŞİM İÇ YÖNETMELİĞİ

Bu iç yönetmeliğin amacı, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinde bilgi ve iletişim araçlarının uygun kullanım kurallarını tanımlamak, bu konuda gerekli ortak bilincin yerleşmesini sağlamak ve yanlış uygulamalardan doğabilecek sorunları önlemektir.

Gelişen teknolojiler ve eğitimdeki yenilikleri yakından takip eden okulumuzda, 2015’ten itibaren taşınabilir bilgisayarların öğrencilerimizin eğitim materyallerinin arasında bulunması, öğrencilerimizin tüm derslerde kullanım amacıyla okula taşınabilir bilgisayarlarını getirmeleri uygulamasına geçilmiştir.

Hazırlık sınıflarda haftada 3 saat Bilgisayar Bilimi dersi okutulmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin aşağıda belirtilen minimum özelliklere sahip taşınabilir bilgisayarlara sahip olmaları gereklidir.

Donanım Gereksinimleri

 • İşlemci - Intel I5 ya da dengi
 • Ekran büyüklüğü -11’’ - 15’’
 • Wifi - 802.11 ac
 • Giriş / Çıkış - HDMI çıkışı, USB 3.0 girişi

Yazılım Gereksinimleri

 • Tüm yüklü yazılımların lisanslı olması gerekmektedir.
 • İşletim sistemi-Windows 10 ya da daha üzeri / Mac OS Sierra
 • Antivirüs- Güncel ve aktif (tüm işletim sistemleri için zorunlu)

Taşınabilir bilgisayarın bakımı:
1. Taşınabilir bilgisayar, sadece Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylandıktan sonra okulda kullanılabilir.
2. Taşınabilir bilgisayar için uygun bir koruyucu kılıf alınması; bilgisayar, fare ve adaptörün üzerine isim ve / veya okul numarasının yazılı olduğu bir etiket yapıştırılması önerilir.
3. Bilgisayar öğrencinin sorumluluğundadır. Bilgi İşlem merkezi hiç bir şekilde teknik destek vermemektedir.
4. Antivirüs yazılımlarını aktif ve güncel tutmak öğrencinin yükümlülüğündedir. Bilgisayarına virüs bulaşan öğrencilerimizin başka bilgisayarlarda neden oldukları zararlardan kendileri sorumlu tutulacaklardır.
5. Okula getirilen bilgisayar akşamdan şarj edilmeli ve sınıfta kullanıma hazır tutulmalıdır.
6. Bilgisayarın şarj cihazı öğrencinin yanında bulunmalıdır.
7. Bilgisayarın işletim sistemi güncellemelerinin zamanında ve eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır.
8. Bilgisayar kullanılmadığı zaman sıra içine, veya duvarda bilgisayarlar için ayrılan raflara vs. yerleştirilmelidir. Bilgisayarın herhangi bir zarara karşı (ekran kırılması, sıvı teması...) sigortalanması önerilir. Her öğrenci kendi bilgisayarından sorumludur.

Taşınabilir bilgisayarın kullanımı:
1. Herhangi bir BT (Bilgi Teknolojileri) ürünü başkasına zarar vermek için kullanılamaz.
2. Ücreti ödenmeyen lisanslı bilgisayar programlar kullanılmamalıdır. Kullanılan dijital belgelerin (yazı, resim, video…) telif haklarına özen gösterilmelidir.
3. Başkalarının çalışmaları kimseye mal edilemez.
4. İnternet’ten indirilen bütün dosyalar, kullanılmadan önce güncel virüs tarama yazılımı ile taranmalıdır.
5. Sosyal paylaşım ağlarını kullanan öğrenciler kişiye özel güvenlik ayarlarını dikkatle yapmalı ve kendileri, okul veya diğer öğrenciler hakkında yanlış bir izlenim yaratacak bildirimlerden kaçınmalıdır.
6. Aşağıdaki davranışlar cezalandırılacaktır:

 • İzinsiz servis ya da sitelere erişmek ve/veya erişime özendirmek
 • Dersin akışını bozacak davranışlarda bulunmak
 • BT araçlarının sahtekarlık, dolandırıcılık, her türlü taciz, inançlara saygısızlık, müstehcenlik, pornografi, vb. amaçlarla kullanılması
 • Gözdağı verici, onur kırıcı, iftira niteliğinde, tehdit edici, küfürlü, yüz kızartıcı amaçlarla kullanılması
 • Her türlü yasa dışı veya uygun olmayan malzemeleri veya bu şekilde yorumlanabilen malzemeleri indirmek, iletmek ve / veya elde etmek amacıyla kullanılması
 • Kumar veya diğer yasa dışı amaçlı sitelere erişim için kullanılması
 • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer özel mülkiyet haklarını ihlal eden malzemeleri indirmek, saklamak veya iletmek amacıyla kullanılması
 • Elektronik posta kullanım kurallarının dışına çıkılması, eğitim içerikli olanlar dışında elektronik posta gruplarına abone olunması ve benzeri kullanımlar için okul iletişim imkanlarını kullanılması

7. Öğrencilerin kendilerine ait olan kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini, her ne suretle olursa olsun, bir başkasına vermesi ve kendisine ait olmayan kullanıcı kimlik ve şifrelerini kullanmaları kesinlikle yasaktır. Kullanıcı kimliği ile yapılmış tüm işlemlerden ilgili kullanıcı sorumlu tutulacaktır.
8. Göndericinin izni olmaksızın size gönderilen bir belgeyi (elektronik adres, dosya, metin, resim, video, internet linki, v.b.) başkalarına aktarmak uygun değildir; multimedya unsurları içeren okul içi çalışmaları üçüncü şahıslara göndermek ve sanal ortamda yaymak kesinlikle yasaktır.

Öğretmen masasının üzerinde bulunan projeksiyon/bilgisayar bağlantı paneli ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular:
1. Panelde elektrik olduğu için öğretmen masasında herhangi bir sıvı tüketilmemelidir.
2. Panelde sorun olduğu zaman mutlaka Bilgi İşlem Merkezine haber verilir.
3. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir.
4. Prizlere ataç, kalem vb. yabancı maddeler sokmayınız; bağlantı prizlerini zorlamayınız.
5. Hiçbir sorunu kendi başınıza çözmeyi denemeyiniz, göreviniz tüm materyali özenli ve dikkatli kullanmaktır; hiçbir şekilde tamir etmek değildir.
6. Sınıf projeksiyon sorumlusu, projeksiyon kullanılmadığı durumlarda projeksiyonun kapalı durumda olmasından ve sorun halinde ilgili müdür yardımcısına bilgi vermek ile sorumludur.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencileri bu iç yönetmeliği içselleştirir ve imzalar.

İç yönetmeliğin farklı maddelerine uyulmaması durumunda konuya bağlı olarak öğrencinin bir süre bilgisayarlı eğitim çalışmalardan mahrum edilmesinden başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin uygulanmasına uzanan yaptırımlar söz konusudur.