français | Türkçe

giriş

Mağrip mücevherlerinin simgesel dünyası Süslü kadınlar, sevilen kadınlar

22 Mart 2011, 18:00

| konferans , Herkese açık

Türkçe çeviri

Davetiye için burarya tıklayınız.

Elena Schenone Alberini

Mağrip mücevherlerinin simgesel dünyası Süslü kadınlar, sevilen kadınlar

Kalçaları ortaya çıkartan kemerler, dekolteyi nazarlıklarla kapatan kolyeler, kadınların çeyizini oluşturarak telkâri el ve ayak bilezikleri, renkli yün iplerle takılan büyük yuvarlak küpeler... Mağrip kadınları ağır ve parlak gümüş mücevherlerle süslenirler.

Bu takılar sadece süs değildir ; bir zamanlar hem kabilenin zenginliğini, hem de onları takan kişinin sosyal statüsünü gösteren bu takıların her bir işleme, işaret ya da motifi bizlere o dönemlere ait öyküleri de anlatır ; bu ülkelerin tarihi, halklarının gelenekleri, ayinlerindeki bâtıl inançları ya da inançlarındaki sırları konusunda bilgi verir.

Mağrip takıları, çoğu zaman bilmediğimiz bir göz kamaştırıcı gelenekler ve eski simgeler dünyasını gün ışığına çıkartmaktadır. Artık bu takılar varlığını özel koleksiyonlarda ve en önemli müzelerde sürdüren ender mücevherlerdir.

Elena Schenone Alberini

Biyografi - Elena Schenone İtalyan olup Siyasal Bilgiler’den doktorası vardır.
Uzun bir süre kaldığı Libya’da, yerel halkların adet ve gelenekleri üzerine
bir etnografya araştırması yapmaya başlamış, bu çerçevede özellikle Kuzey
Afrika mücevherleri ve bunların simgesel değerlerini incelemiştir. Bu konuda
şimdiye kadarki tek yazıyı oluşturan “Les bijoux libyens, un voyage a travers
les symboles ’’ (Libya Mücevherleri, Simgeler Arasında bir Yolculuk) (1998)
adlı kitabını yayınlamıştır. Roma III. Üniversitesi’nin Arkeoloji Heyetiyle işbirliği
yaparak, bir Roma İmparatorluğu kenti olan Leptis Magna müzesindeki
etnografyanın alanına giren koleksiyonları yayınlamıştır. Roma ve Milano gibi
İtalyan üniversitelerinde konferanslar vermiş, ayrıca Roma Yahudi Müzesinde
Libya’daki Yahudi cemaatine ayrılacak bir salonun kurulması için çalışmıştır.
Halen İstanbul’da oturmakta olan Elena Schenone, burada yeni etnografya
araştırmalarına başlamak üzere çalışmaktadır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail