français | Türkçe

giriş

MUN Kulübü 19-22 Şubat tarihleri arasında Ankara’daki MUNESCO Konferansına katıldı

Ankara’da katıldığımız konferansın adı MUNESCO, yani UNESCO’nun simülasyonu. Biz, NDS öğrencileri olarak, konferansa Amerika Birleşik Devletleri delegasyonu olarak gittik. Konferansın teması, "Birlik İçinde Çeşitlilik" idi.

Günümüzde, birçok güncel konuda önemli bir yeri olan bir ülkeyi temsil ettiğimiz için, komitelerde yapılan tartışmalara en çok katılan delegasyonlardan biri olduk.

Komitelerde, ekonomi, politika, savaş, teknoloji ve enerji gibi önemli konular, insan hakları da göz önünde bulundurularak tartışıldı. Bu konularla ilgili sorunlara detaylı çözüm önerileri getirildi, bu çözümleri bulmak için üç gün boyunca yoğun kollektif çalışmalar yapıldı.

Komiteler, GC (General Committee), SF (Special Focus) ve EB (Executive Board) olarak üçe ayrılıyordu. Son gün, tüm GC’ler, SF’ler ve EB’ler kendi aralarında toplandılar ve bulunan çözümleri paylaşıp, tartıştılar. Bütün çözüm önerileri delegasyonlar tarafından oylandı. Sonuç olarak bazıları kabul edildi, bazıları edilmedi. 

recherche


Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail