français | Türkçe

giriş

Serginin Açılışı

Notre Dame de Sion Lisesi’nin müdürü Sayın Yann de Lansalut’nün Leonardo da Vinci-Kadınlar ve Manzaralar sergisinin açılışında yaptığı konuşma.

Sayın Fransa Başkonsolosu,
Değerli Konuklar,

Okulumuzun Türk müdür başyardımcısı Suzan Sevgi ile birlikte, Leonardo da Vinci-Kadınlar ve Manzaralar sergisinin açılışının Fransa İstanbul Başkonsolosu Sayın Hervé Magro tarafından yapılıyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Ars Latina ile birlikte hazırladığımız bu sergi, Türkiye’de bir ilktir. Ars Latina, 1990 yılında kurulmuş bir dernek olup, bugün aramızda olmayan kurucusu Philippe Rossillon, birçok frankofon kurumun temelini atan üst düzey bir Fransız yetkilidir. Dernek, Latin ve Akdeniz kültürlerinin özellikle sergi ve referans eserler aracılığıyla tanıtımını amaçlamaktadır. Ars Latina esas olarak, çağlar boyu birkaç kıta üzerinde bulunan Roma ve Akdeniz havzası ortak mirasının meydana getirdiği güzel sanatlar ile dekoratif sanatların tüm biçim ve ifadeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ars Latina genelde büyük kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla, Fransa’daki Ulusal Müzeler Birliği ile, ulusal ya da uluslararası düzeydeki büyük firmalarla çalışmaktadır.

Yönelimi ve dernek statüsü ile Ars Latina, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi eğitim projesinin temel anlayışıyla örtüşmektedir. Bunlar; eğitmek ve duyarlılığı geliştirmek; bakmayı, gözlemlemeyi ve hissetmeyi öğretmektir. Bu duyarlılık, hem eğitimcilerin uygulamalarında, hem de öğrencilerin bir güzellikle karşılaşmalarında kendini gösterecektir. Bizler ise okul olarak bu karşılaşmaları, konser, tiyatro, sinema, edebi ya da sanatsal sergiler aracılığıyla sürekli teşvik etmekteyiz.
Müzeyi okula getirmek, yüksek kalitede fotoğraf tasvirlerinden oluşan belirli bir konuya odaklı sergiler düzenlemek, aynı zamanda, sanat aracılığıyla, gerek edebiyat, tarih, plastik sanatlar, gerekse bilim alanlarında, derinleştirmeyi de sağlamaktadır.
Sanat tarihi öğretimi; sanat eserleri aracılığıyla büyük medeniyet akımlarının anlaşılmasını sağladığından, en önemli eğitim unsurlarından birini oluşturur.
Dolayısıyla, biz de bu sergi dizisini Rönesans’ın en büyük dehalarından biri olan Leonardo da Vinci ile başlatmayı seçtik.

Bu akşam burada bulunamayan ancak serginin 22 Ocak’taki kapanışında bizleri ziyaret edecek olan Ars Latina Genel Yetkilisi Sayın Élisabeth de Ballanda’ya teşekkür etmek istiyorum.

Gümrük işlemlerini kolaylaştıran ve serginin Türkiye’ye getirilmesine olanak sağlayan Fransa Başkonsolosluğu’na ve İstanbul’daki Fransız Kültür Derneğine ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Serginin eşgüdümünü sağlayan, Türkçe ve Fransızca dillerindeki etkinlik kitapçığının tasarımını ve basımını gerçekleştiren tüm öğretmen ve personelimize;

Fany Daguenet, Gülüş Arsoy, Hande Yumak Aktayca, Ece Sutra, Nadine Şenkür’e ve grafik tasarımı için Christine Duquenne’e teşekkür ederim.

Sergimizi keyifle gezmenizi dilerim. İyi akşamlar…

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail