français | Türkçe

giriş

Lacan’cı Psikoz Anlayışı

18 Aralık 2010, 17:00

| konferans , Herkese açık

Fransızca-Türkçe eşzamanlı çeviri

Christian Hoffmann Konferansı Özet Metni: “Lacan’cı Psikoz Anlayışı”

Jacques Lacan:

13 Nisan 1901’de doğup 9 Eylül 1981’de ölen Fransız psikiyatr ve psikanalist Jacques Lacan’ın psikanalize, felsefeye ve edebiyat kuramına çok önemli katkıları olmuştur. Paris’te 1953’ten 1981’e kadar her yıl verdiği seminerleri Fransa’da 60’lı ve 70’li yıllarda çok sayıda entelektüeli etkilemiştir. Lacan’ın düşünceleri eleştiri kuramı, edebiyat kuramı, 20. yy Fransız felsefesi, sosyoloji, feminist kuram ve psikanaliz kliniği dahil pek çok alan üzerinde derin etkiler yaratmıştır.
1955’ten 1956’ya kadar olan seminerinde (III. Seminer, Psikozlar) Lacan, psikozlara özgü bir savunma mekanizması olduğunu beyan etmiştir. Bu savunma mekanizması psikozun ilerleyici ve yıkıcı doğası –hezeyanlarla ve halüsinasyonlarla ortaya çıkan- bağlamında nevroz ve psikozun yapısal farklılıklarını ortaya koymasını sağlamıştır. Psikoz, nevroz ve sapkınlıktan kesin olarak farklı nozolojik bir kategoridir. Bu da bizi men etme diye adlandırılan psikoza özgü savunma mekanizmasına ve buradaki kökensel gösteren olan Babanın-Adı’na getirir.
Lacan bütün çalışması boyunca psikoz kavramını gözden geçirmiştir. Psikoza olan ilgisi psikanalize olan ilgisinden önce gelmektedir. Jacques Lacan daha doktora tezi sırasında, Aimée vakası üzerine düşünürken, psikoz üzerine çalışmaya başlamıştır. Lacan’ın psikoz anlayışı onun bütün yapıtının çok önemli ve çok orijinal bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seminerde Lacancı psikoz anlayışının temelleri Fransız psikanalist Christian Hoffmann tarafından tartışılacaktır.

Christian Hoffmann:

Christian Hoffmann, Paris 7 Denis Diderot Üniversitesi’nde klinik psikopatoloji profesörü ve bölüm başkan yardımcısıdır. Aynı zamanda Paris Diderot Üniversitesi’nin “Psikanaliz ve Tıp ; Psikanaliz ve Psikiyatri Araştırma Merkezi”nin yöneticisidir. Hoffmann, Psikanalitik Alan’ın (Espace Analytique) Paris seksiyonunun üyesidir ve uluslararası olarak gerçekleştirilen birçok seminer ve konferansa düzenleyici ve konuşmacı olarak katılmıştır. Çok sayıda makalenin yazarı ve yönetiminde bircok kitap yayınlanmış olan Christian Hoffmann, “Beyinler ve insanlar – yeni psikanalitik araştırmalar (2007)” ve “Freud’a giriş: Gerçekliğin bastırılışı (2008)” kitaplarının da yazarıdır.

Psikanalitik Alan Derneği ve IFEA (Institut Français d’Etudes Anatoliennes) işbirliğiyle.

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail