« Kilimin Sembolleri » Kitabı için İmza Günleri ve Ahmet Diler ile Marc-Antoine Gallice’in Konferansı

« Kilimin Sembolleri » başlıklı yapıtlarının Türkçe çevirisinin yayınlanması vesilesiyle, yazarlar Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice için 16 Mayıs tarihinde NDS’de imza günü düzenlendi. Bu özel gün, ziyaretçilerin birbirleriyle konu hakkında fikir alışverişinde bulunabilecekleri dostane bir ortam yarattı.

Ardından dinleyiciler, iki yazarın ortak yapıtlarında inceledikleri kilim konusunda verecekleri konferansa katılmak üzere gösteri salonunda toplandılar. Yazarlar, özellikle ister Balkanlar’dan ister Çin Türkistanı’ndan gelmiş olsunlar, kilim motiflerini oluşturan unsurların benzer olduklarına dikkat çektiler.

Ayrıca konuşmacılar, kendilerini Anadolu’ya olduğu kadar özellikle İran Azerbaycanı, Afganistan (Türkmen ve Özbekler), Kırgızistan (Kırgız, Tatar ve Uygurlar) gibi Türkî halkların bulundukları coğrafyalara sürükleyen kilimlereki sembollere yönelik araştırmaları hakkında dinleyicileri bilgilendirdiler.

Bu ilginç gece, NDS’de düzenlenen « Kilimin Sembolleri » Sergisi çerçevesindeki bir dizi konferansın kapanış etkinliği niteliğindeydi.