Kayıt İşlemleri

Asil liste kayıt gün ve saatinde okula girişinde kayıt fişi ve kayıt dosyası veliye teslim edilir.

Yedek liste kayıt gün ve saatinde, yedek liste isim okumada öğrencinin sırası geldiğinde/gelirse kayıt fişi ve kayıt dosyası veliye teslim edilir.

Dosyayı teslim aldıktan sonra, kayıt sırası beklerken kayıt dosyasında bulunan evrakı okuyabilir, doldurulması gereken formları doldurabilir, EFT veya havale ile ödemeyi tercih ediyorsanız, seçeceğiniz ödeme planına göre ödemenizi yapabilirsiniz.

Okul tarafından verilecek kayıt fişini kayıt işleminin sonuna kadar saklamanız gereklidir.

Linki verilen belgeler bilgi amaçlıdır, tamamı kayıt dosyasında bulunacaktır. Basılıp önceden doldurulmasına gerek yoktur.

Kayıt sırasında teslim alınacak, doldurulması gereken evrak

NDS Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası Bilgilendirme/ Onay Formunun okunup imzalanması

•Adına özel okula kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencinin Resmi Okullara Yerleştirme İşlemleri için tercih yapma hakkının bulunmadığının veli tarafından bilindiği yazısının imzalanması

İngilizce Seviye Formunun doldurulması (İlköğretimde haftalık görülen İngilizce ders saati, yapılan ek çalışmalar vs hakkında bilgi istenmektedir.)

Servis Formunun doldurulması (Servis kullanıp kullanılmayacağının, kullanılacaksa ev adresinin belirtilmesi)

Dosyada bulunan bilgilendirme amaçlı yazılar

• Bilgisayar ortamında doldurulacak Öğrenci/Veli Bilgi formu (Formda belirtilen tüm bilgileri önceden bilmeniz, gerekiyorsa bulmanız bilgisayar başında daha az süre geçirmenizi sağlayacaktır. )
2022-2023 Eğitim-öğretim yılı ücretleri ve ödeme planı
• Üniforma ile ilgili bilgilendirme yazısı

Banka ödemesinin bankaya gitmeden havale veya EFT ile yapılması
Bu uygulama işlemleri hızlandırsa da peşin/taksitli ödemelerde,dekontun alınması; taksitle ödeme durumunda banka ile sözleşme yapılması için bankaya gidilmesi gerekecektir.

İlk taksidi havale veya EFT yoluyla yapmak için banka bilgileri:
Akbank Harbiye Şubesi
IBAN TR21 0004 6001 6688 8000 0646 00

Kesin kayıt hakkı kazandığınız açıklanmadan hiçbir ödeme yapmayınız.
Kayıt döneminde banka yetkilileri okulumuzda bulunacaktır.

Sıranız geldiğinde:
1. Banka İşlemleri (Giriş Katı- Galeri)

Tercih ettiğiniz ödeme planına bağlı olarak taksitle veya peşin ödeme ile ödenir. Taksitli ödeme seçildiyse bankayla sözleşme yapılır.

2. Kayıt Bürosu (1. Kat/Öğretmenler Odası)

Kayıt için gerekli belgelerin teslimi
TC Kimlik Kartının/Nüfus cüzdanının/geçerli bir kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
• Son zamanlarda çekilmiş 6 vesikalık resmi (arkasına öğrenci ismi yazılması)
• Kan grubunu gösterir belgenin kopyası
• Aile Hekimliği Değerlendirme Formu (Daha sonra da teslim edilebilir.)
• Ebeveynleri boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi
LGS puan kartı çıktısı ( mühürlü olması gerekli değildir.)

Doldurulan belgelerin teslimi
NDS Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası Bilgilendirme/ Onay imzalı formu
• Resmi Liselere tercih yapılamayacağını bilindiği konusununda imzalı dilekçe
• İngilizce Seviye Formu
• Servis Formu
• Bankadan alınan ödeme dekontu ile sözleşmenin bir kopyası teslim edilir.

Yetkililer öğrencinin okul sistemine kaydını yapar. Okul numarasının belirler.

3. Bilgi Formu Doldurulması (1. Kat/ Mültimedya ve İletişim Ofisi )
Bu alanda bulunan birçok bilgisayardan biri kullanılarak, öğrencininTC Kimlik ve okuldan verilecek olan okul numarası yazıldığında program açılır. Öğrenci, veli, anne, baba iletişim bilgileri, veli tarafından bilgisayar formuna girilir.

4. Özel Okul/Kurum Öğrenci Kayıt Sözleşmesi imzalanması (1.Kat- Muhasebe Departmanı )
Sisteme girmiş olduğunuz bilgilerin de yer aldığı iki sözleşme çıktısının imzalanması ile kayıt işlemi tamamlanır. Bir nüsha veliye verilir, bir nüsha okulda kalır.

Öğrencinin e-okul 8. sınıfı tamamlayan öğrenciler havuzundan çekilerek okulumuza kaydedilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. ( Bu işlem Okul Müdürlüğü tarafından yapılır.)

UYARI :
Kayıt çekilmesi söz konusu olursa “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ücretlerin iadesi maddesine göre yıllık ücretin yüzde 10’u iade edilmez.
Yedek liste isim okunmasının başlangıcından bitimine kadar okula giriş yapılmasına izin verilmediğinden yedek liste isim okuma gün ve saatlerine çok dikkat ekmek, isim okuma başlamadan önce okulda bulunmak gereklidir.

Bu makalede linki verilen tüm belgeler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına aittir. Makale Mayıs 2023 döneminde güncellenecektir.

Aile Hekimliği Değerlendirme Formu
İndir (38.1 kb)
İngilizce Seviye Bildirim Formu
İndir (49.9 kb)
KVKK Metni
İndir (87.3 kb)
Öğrenci Kayıt Sözleşmesi Örneği
İndir (36.5 kb)
Servis Formu
İndir (116.7 kb)
Resmi Okullara yerleştirme başvurusu hakkının olmadığı bilgisibilgisi
İndir (15.4 kb)