français | Türkçe

giriş

Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemleri veli tarafından veya veli tarafından noterden tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş kişi tarafından yürütülebilir. Banka ile sözleşme sadece öğrenci velisi tarafından şahsen yapılabilir.

Kayıt için gerekli belgeler

Öğrencinin

• TC Kimlik Kartının/Nüfus cüzdanının/geçerli bir kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
• Son zamanlarda çekilmiş 6 vesikalık resmi
• Kan grubunu gösterir belge
Aile Hekimliği Değerlendirme Formu ( İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle daha sonra da teslim edilebilir.)
• Ebeveynleri boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi
• Puan kartı çıktısı ( mühürlü olması gerekli değildir.)

Banka sözleşmesi için gerekli belgeler

Velinin
• TC Kimlik Kartının/Nüfus cüzdanının/geçerli bir kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
• İkametgâh belgesi veya şahsı adına kayıtlı herhangi bir fatura

Kayıt işlemleri ile ilgili hazırlanan kısa videoda kayıt günü okula geldiğinizde yapmanız gerekenler kısaca açıklanmaktadır.

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt Numarası ve Kayıt Dosyası alınması

Kayıt sırası beklerken yapılabilecekler

Kayıt Dosyasında bulunan evrakların doldurulması

Kayıt günü bu belgeler kayıt dosyasında bulunacaktır, aşağıdaki linkler bilgi amaçlıdır.

• NDS Gizlilik veKişisel Veri Politikası Bilgilendirme/ Onay Formunun okunup imzalanması

•Adına özel okula kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencinin Resmi Okullara Yerleştirme İşlemleri için tercih yapma hakkının bulunmadığının veli tarafından bilindiği yazısının imzalanması

İngilizce Seviye Formu (İlköğretimde haftalık görülen İngilizce ders saati, yapılan ek çalışmalar vs hakkında bilgi istenmektedir.)

Servis Formu (Servis kullanıp kullanılmayacağının, kullanılacaksa ev adresinin belirtilmesi)

• Öğrencinin veya ailede birinin sağlık durumunda COVİD-19 riski ve/veya tanısı olması durumunda öğrencinin okula gönderilmeyeceğinin kabul ve taahhüt edildiği belgenin imzalanması

Bilgilendirme evraklarının okunması

• Bilgisayar ortamında doldurulacak Öğrenci/Veli Bilgi formu (Formda belirtilen tüm bilgileri önceden bilmeniz, gerekiyorsa bulmanız bilgisayar başında daha az süre geçirmenizi sağlayacaktır. )

• 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı ücretleri ve ödeme planı

• Üniforma ile ilgili bilgilendirme yazısı

• Banka ödemesinin havale veya EFT ile yapılması
Bu uygulama işlemleri hızlandırsa da peşin ödeme yapılmıyorsa banka ile sözleşme yapılması için banka sırasına girilmesi gerekecektir.

İlk taksidi havale veya EFT yoluyla yapmak için banka bilgileri:
Akbank Harbiye Şubesi
IBAN TR21 0004 6001 6688 8000 0646 00

Kesin kayıt hakkı kazandığınız açıklanmadan hiçbir ödeme yapmayınız.

Sıranız geldiğinde:

1. Kayıt Bürosu (1. Kat/Öğretmenler Odası)

Okul numarasının ve kayıt fişinin alınması

Kayıt için gerekli belgelerin teslimi
• TC Kimlik Kartının/Nüfus cüzdanının/geçerli bir kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
• Son zamanlarda çekilmiş 6 vesikalık resmi
• Kan grubunu gösterir belge
• Aile Hekimliği Değerlendirme Formu (İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle daha sonra da teslim edilebilir.)
• Ebeveynleri boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi
• Puan kartı çıktısı ( mühürlü olması gerekli değildir.)

Doldurulan belgelerin teslimi

• NDS Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası Bilgilendirme/ Onay imzalı formu
• Anadolu Lisesi tercihi yapılamayacağını bilindiği konusununda imzalı dilekçe
• İngilizce Seviye Formu
• Servis Formu

2. Banka İşlemleri (1. Kat/Medyatek Girişi)

Tercih ettiğiniz ödeme planına bağlı olarak 10 taksit, 6 taksit veya peşin ödeme ile okul ücreti ödenir. Taksitli ödeme seçildiyse bankayla sözleşme yapılır.

3. Kayıt Bürosu (1. Kat/ Öğretmenler Odası)
Bankadan alınan sözleşmenin bir kopyası, ödeme dekontu ve kayıt fişi teslim edilir. Yetkililer öğrencinin okul sistemine kaydını yapar.

4. Bilgi Formu Doldurulması (1. Kat/103-104-105 No’lu Sınıflar )

Bilgi Formunun doldurulması için üç farklı sınıfta bilgisayarlar bulunmaktadır. Uygun olan bir tanesinde bilgisayarda bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir.

5. Özel Okul/Kurum Öğrenci Kayıt Sözleşmesi imzalanması (1.Kat- Muhasebe Departmanı veya Öğrenci İşleri )

Sisteme girmiş olduğunuz bilgilerin de yer aldığı Özel Okul/Kurum Öğrenci Kayıt Sözleşmesinin iki çıktısının imzalanması ile kayıt işlemi tamamlanır. Bir nüsha veliye verilir, bir nüsha okulda kalır.

Kayıt işlemleri, Öğrencinin e-okul 8. sınıfı tamamlayan öğrenciler havuzundan çekilerek okulumuza kaydedilmesiyle tamamlanır.

UYARI :
Kayıt çekilmesi söz konusu olursa “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ücretlerin iadesi maddesine göre yıllık ücretin yüzde 10’u iade edilmez.

EK BİLGİ:
Asil kayıt gününde/saatinde kayıt numarası ana girişten alınır ve veliler okula geliş sıralarına göre kayıt işlemini gerçekleştirirler.

Yedek kayıt gününde/saatinde yedek liste isim okunması süreci beklenir.
Yedek listeden sıra gelirse/geldiğinde kayıt numarası alınır ve numara sırasıyla kayıt işlemi yapılır.

Kayıt sırası veya yedek liste okuma beklerken Veli adayları okul bahçesinde ve/veya kantininde sosyal mesafeye dikkat ederek hazırlanan oturma planına göre yerleşecekler ve kayıt sıralarını burada bekleyeceklerdir.

Uyulması gereken hijyen kuralları

•Veli adayları okulun içinde ve bahçesinde oldukları süre içinde maske takacaktır.
•Her öğrenci adına okula bir kişi alınacaktır.
•Okuldaki tüm personel maske takacaktır.
•Veli adayları ve tüm personel sosyal mesafeye ve okulun içinde belirlenen hareket yönlerine uyacaktır.
• Okulun giriş-çıkışa yakın alanları, sınıflar, kantin, ofislere giriş vb yerlere el antiseptikleri yerleştirilmiş olup ihtiyaç durumunda velilere verilmek üzere maske bulundurulacaktır.
• Kullanılmış maske, eldiven vs. kırmızı renkteki kapaklı çöp kutularına atılacaktır.
• Veliler olanaklar ölçüsünde okul bahçesinde bekletilecek; kayıt işlemine sırayla çağrılacaklardır.
• Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu gün içinde düzenli olarak yapılacaktır.
•Sınıf ve ofislerdeki pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacaktır.

Yazıda belirtilen hijyen kuralları ve kayıt prosedürü günün şartlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda gerekirse güncellenir.

Ekler

Servis Formu
Resmi okula tercih başvurusu yapma hakkı olmadığı bilgisi
İngilizce Seviye Bildirim Formu
KVKK Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni
Üniforma Bilgileri
Öğrenci Kayıt Sözleşmesi
Aile Hekimliği Öğrenci Değerlendirme Formu
Covid-19 Taahhütname

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail