français | Türkçe

giriş

"HUIS CLOS" (1)

9 Mayıs 2017, 19:30

| Konser , Herkese açık

Elektroakustik müzik içeren bir konser:

«Aklımda bir gürültü senfonisi var»
(Fransız besteci, somut ve elektro akustik müziğin önemli öncüsü Pierre Schaeffer, Mart 1948)

Bu konser "klasik" eserler ve Türk besteciler Emre Dündar ve Mehmet Ali Uzunselvi’ye ait iki elektro akustik müzik eseri sunuyor. Bunlar dinleyici önünde ilk kez yorumlanacak.

Elektro akustik müzik, doğal sesleri araştırarak elektronik olarak üretilen seslere karıştıran çağdaş bir müziği tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu müzik türünde sesler, üzerinde oynanacak somut cisimler olarak kabul edilmektedir. Elektro akustik müzik sıklıkla gerçek zamanlı olarak ses işleme teknikleri uygulayan bir veya daha fazla bilgisayar ile birleştirilmiş "klasik" akustik enstrümanlarla (örneğin bir piyano) çalınır. Konserde ana unsur, seslerin üretiminde değil, dinlenmesindedir.

YENİ MÜZİK KONSER-GÖSTERİ SERİSİ PROJESİ / Piyano : Metin Ülkü
PROJE TASARIMCILARI: Metin Ülkü, Emre Dündar, M.A.Uzunselvi

Program:

1.YARI
1- Emre Dündar/M.A. Uzunselvi : Prologue
2- Henri Dutilleux: Piyano Sonatı (1948)
3- Emre Dündar/M.A.Uzunselvi : Entrada-
4- İlhan Usmanbaş: ‘Ölümsüz Deniz Taşlarıydı’ (1965)

2. YARI
1- Emre Dündar: ‘L’art brut’, piyano ve elektronik sesler için
2- Mehmet Ali Uzunselvi: ‘Basık Tung’, piyano ve elektronik sesler için

Emre Dündar (d. 1976, İstanbul), besteci

Türk klasik müziği bestecisi ve piyanistidir. Müziğe piyano çalarak başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, İlhan Usmanbaş ve Hasan Uçarsu’yla, kompozisyon, Erçivan Saydam ve Özkan Manav’la kontrpuan ve füg, Metin Ülkü’yle piyano çalıştı.
2000-2002 yılları arasında, Eskişehir Senfoni Orkestrası’nın genel sanat yönetmenliğini ve orkestra şefliğini yaptı. 2004 yılında Kültür Bakanlığı Ulusal Beste Yarışması Birincilik Ödülü’nü kazandı. Akustik ve elektronik ortamlar için hazırlanmış yapıtları, uluslararası organizasyonlarda seslendirilmektedir. Besteci müzik dilini, özellikle eski retorik gelenekler odaklı olmak üzere , "anlatı" kavramının çevresinde konumlar, deyiş bağlamlarını anlatı kavramının tarihsel yolculuğunda aldığı biçimlerden ve "anlatmak" eyleminin olası uygulanış biçimlerinden yola çıkarak kurar. Besteci 2009’da "Boratav Project" adıyla, Mehmet Ali Uzunselvi’ yle birlikte bir piyano-tuşlu çalgılar doğaçlama ikilisini kurmuş, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısının piyano müziğinden derlenen veri ve esinlerle kurgulanan doğaçlama konserler vermektedir.
İstanbul’da yaşayan besteci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

Mehmet Ali Uzunselvi (d.1980 - İstanbul), besteci

Türk klasik müzik bestecisi ve piyanistidir. Müziğe M.S.G.S.Ü Devlet Konservatuvarında trombon eğitimiyle başladı, ardından perküsyon eğitimiyle devam etti. Müzikal eğilimleri piyanoya ve kompozisyona yönelen Uzunselvi, eğitimini Kompozisyon Bölümü’nde, Hasan Uçarsu ve Özkan Manav gibi isimlerle çalışarak sürdürdü. 2000 yılında Avusturya Kültür Ofisi’nin verdiği bir bursla gittiği Salzburg Mozarteum’da, ünlü Alman besteci Wolfgang Rihm’le çalışma fırsatı buldu.
6. Nejat Eczacıbaşı Uluslararası Kompozisyon Yarışması’nda, viyola ve orkestra için yazdığı ‘Sürüt Bil’ adlı yapıtıyla mansiyon ödülü aldı.10. Dünya Harp Kongresi için sipariş üzerine yazdığı, Amsterdam’da Meriç Dönük tarafından prömiyeri yapılan ‘Çengir’ adlı yapıtı sonrasında, kendisine ‘’Baki Komsuoğlu Bilim ve Sanat Teşvik Ödülü’’ verildi. 2012’de Nieuw Ensemble tarafından düzenlenen yarışma için yazdığı eseri ’‘Babel Grupettos’’ topluluğu tarafından Amsterdam ve Lahey’de iki kere seslendirildi. Bulgaristan’da düzenlenen Computerspace Electroacoustic Composition Competition’da 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla ikincilik ve birincilik ödülü aldı. Bestecinin müzik dili 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen yeni müzik geleneklerinin verilerinden yararlanır, bunun yanında modal-makamsal malzemelerin soyutlaması ya da yeni bir anlayışla stilize edilmesi de, bestecinin üslubunun ayırıcı özelliklerindendir. Yapıtları uluslararası pek çok organizasyonda, Nieuw Ensemble, Swiss Contemporary Music Duo - UMS n’ JİP, Jörg Vidmann gibi ünlü topluluk ve isimler tarafından seslendirilen besteci, piyanist ve doğaçlamacı olarak da pek çok organizasyonda yer almakta, çeşitli konser ve seminerler vermektedir. Besteci ayrıca meslektaşı Emre Dündar’la birlikte "Boratav Project" adıyla, bir piyano-tuşlu çalgılar doğaçlama ikilisi kurmuş, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısının piyano müziğinden derlenen veri ve esinlerle kurgulanan doğaçlama konserleri vermektedir.

Uzunselvi, 2006 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte ve hâlen bu kurumda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Metin Ülkü, piyanist

Metin Ülkü 1962 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’ne girdi. Selman Ada, Lale Önge, Gülsin Onay’ın öğrencisi oldu. 1974-1979 yılları arası Fransız Kültür Merkezi’ndeki Fransızca kurslarına devam etti ve Fransa Kültür Bakanlığı onaylı “Alliance Française” diploması aldı. 1978’den itibaren Kompozisyon Bölümü’nde Prof.Cengiz Tanç ile çalıştı. 1981 yılında Konservatuvarın Piyano Bölümü Yüksek Devresi’nden Prof. Judith Uluğ’un öğrencisi olarak mezun oldu. Konservatuvardaki öğrenimi sırasında Fransa’nın Nice şehrindeki Yaz Akademisinde Jeanne-Marie Darré ustalık sınıfına katıldı. 1982’de aldığı İsviçre bursu ile Cenevre’de Yaz Kursu’nda Nikita Magalof ile çalıştı. Lozan Konservatuvarına girerek Brigitte Meyer’in öğrencisi oldu. Bu ülkedeki öğrenimi sırasında Salzburg’a giderek 1983’de Mozarteum Müzik Akademisindeki Yaz Kursu’nda Prof. Carl Seemann ile çalıştı. Kasım 1984’te İstanbul’da Sevda Cenap And Vakfınca düzenlenen 4. Müzik Yarışması’nda Piyano Dalında Türk bestecisini en iyi yorumlayan piyanist ödülü ve 2.lik ödülünü aldı. Aynı yıl Lozan Konservatuvarının Virtuosité diplomasını aldı. 1984-1985 yılları içinde Cenevre’de Eduardo Vercelli ile çalıştı.
1985 yılında İstanbul’a döndü, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında hocası Prof.Judith Uluğ ile çalışarak Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Bu dönemde Prof. Filiz Ali yürütücülüğünde Fransız Barok Müziği, Couperin ve Rameau hakkında ve Prof. Judith Uluğ’un danışmanlığında Çeşitleme Biçimi başlıklı eser metni çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu dönemde, 1987’de M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Yaz Kursu’nda İdil Biret ile çalıştı. Çeşitli çağdaş müzik konserlerinde çoğunlukla Türk bestecilerinin eserlerini seslendirdi. Çoğu eserin ilk seslendirmelerini gerçekleştirdi. 2000 yılında, Arzu Temizer Ülkü ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çağdaş eserlerden oluşan iki piyano resitali verdi. “Açık Radyo”da “Ludus Tonalis” adında çağdaş piyano eserleri hakkında programlar yaptı. Metin Ülkü Polonya, İsviçre, Kuveyt, İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıs’ta çeşitli solo piyano ve oda müziği konserleri gerçekleştirmiştir. Çağdaş Türk Bestecileri’nin eserlerini ağırlıklı olarak seslendirdiği konserlerini sürdürmekte ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Profesör Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuvarında Piyano Anasanat Dalı Bölüm Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevleri yapmış, Ritmik ve Korrepetisyon Bölümü öğrencilerine Doğaçlama, Piyano Bölümü öğrencilerine Piyanoda Armoni dersleri vermiştir. Ayrıca Piyano Anasanat Dalı’ndaki çalgı ve Oda Müziği derslerinin yanı sıra Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğrencilerine Fransız Bestecileri Piyano Müziği ve Bartok’un Piyano Müziği derslerini de vermektedir. Çok sayıda Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğrencisinin eser çalışması ve tezlerinde danışmanlık görevi üstlenmiştir.
Metin Ülkü’nün CD çalışmaları sürmekte olup, Nazife Güran (Kalan), Üç Çağdaş Türk Bestecisi (Kalan), İlhan Usmanbaş: Ölümsüz Deniz Taşlarıydı (Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı CD eki), “İstanbul’dan Yeni Müzik”, “Yolculuk”(Lilamüzik) başlıklı CD’lerde solo piano ve duo kayıtları bulunmaktadır. "5 Rumeli Türküsü" Şan-Piyano Düzenlemeleri Pan Yayıncılık tarafından basılmıştır.
Metin Ülkü Pera Piyano Yarışması’nda, Edirne Rotary Kulüp Piyano Yarışması’nda, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ulusal Piyano Yarışması’nda jüri üyeliği görevinde bulunmuştur. Ecume (Fransa) ve Akdeniz Gençlik Orkestrası’nın (Fransa) davetleri üzerine « Türkiye’de Müzik Eğitimi » konulu seminer vermiş ve ustalık sınıfı hocalığı yapmıştır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail