français | Türkçe

giriş

Hazırlık Sınıfları Rehberlik Uygulamaları

Okula uyum ve aidiyet duygusu gelişimi

’Orientation’ Oyunu

Okulun ilk haftası uygulanan bu etkinlikte amacımız; okulumuza yeni kaydolan öğrencilerimize okulu tanıtmaktır. Oyun; okulu, mekan ve işleyiş bakımında tanıtmayı hedefleyen bir yön bulma oyunudur. Öğrencilerimiz ekipler halinde yarışır. Belli bir sürede tamamlamaları gereken bir parkur, doldurmaları gereken bir kitapçık ve yerine getirmeleri gereken görevler vardır. Oyunu en yüksek puanla tamamlayan ekip birinci olur. Tüm ekipler için bu oyun bir işbirliği ve yeni öğrenciler için tanışma fırsatı yaratırken, okul içinde hareket ederek okulu yaşayarak tanıma fırsatı yakalarlar.

Velilerle Tanışma

Okul açılmadan gerçekleşen genel tanışma toplantısında, ardından sınıf bazında gerçekleşen metot toplantılarında; veliler ile tanışma fırsatı buluruz. Eylül ayında 3 haftalık bir süreçte önceliğimizi veli görüşmelerine vererek, okulumuza yeni kaydolan öğrencilerimizi daha hızlı ve detaylı tanımayı hedefleriz. Bu görüşmeler velilerin istekliliği doğrultusunda belirlenir ve gelişir. Okul dosyaları için gerekli rehberlik formları tanışma süreci içinde velilerimiz tarafından doldurulup tamamlanır.

Rehberlik Dersleri

Rehberlik dersleri her hafta sınıf öğretmenleri ile; ayda bir ise seviye rehberlik öğretmeninin dersi işlemesiyle yıl boyunca devam eder.

İç Yönetmelik
Bu derste öğrencilerimiz okulun iç yönetmeliğini tanır. Öğrenciler, sınıf öğretmenleri eşliğinde yönetmelik hakkında bilgi edinir, kuralları tanıyarak, sorumluluklarını öğrenir.

NDS Belgeseli
Can Dündar’ın okulumuzun 150. yılı kutlamaları vesilesiyle hazırladığı ’ Çalıkuşları, Notre Dame de Sion’un Çocukları’ adlı belgeselin gösterimi. Öğrencilerimiz okulumuzun tarihini ve geçmişini belgeler ışığında tanır, bu çalışma aidiyet duygusu oluşumu ve lise hakkında ortak kültür gelişimine katkı sağlar.

Genel Tarama
Seviye Rehberlik Öğretmeni, öğrencilerin hayatı hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği kısa bir anket uygular. Ardından gerekli görülen öğrenciler ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Gestion Mentale Çalışmaları
Yıl boyunca 5 oturum şeklinde seviye rehber öğretmeni tarafından yürütülen programda, öğrencilerle, ’Öğrenme’ konusu ele alınır. Öğrenme halinde, zihnimizde neler olduğunu, ne yöntemleri uyguladığımızı teorik ve pratik yaklaşımlarla fark ederiz. Fark etmek başarmanın yarısıdır. Bu şekilde eksiklerimizi de görür, daha önce denemediğimiz yeni yöntemleri deneme şansımız olur. Konu anlatımı ile başlayıp, oyunlu yaşantılarla ilerleyen dersler, öğrencilerin gelecek yıllar için daha bilinçli ve farkında bir öğrencilik yaşamalarına katkı sağlar.
- Öğrenmenin Aşamaları
- Çağırışım Çeşitleri
- Hedef Koyma
- Ezberleme İşlevi
- Anlama İşlevi

Sağlıklı Yaşam Semineri
Öğrencilerin, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli olan bilgiler okul doktorumuz tarafından öğrencilerle paylaşılır. Doğru ve dengeli beslenme için besin gruplarının tanıtılması, günlük besin ihtiyaçları ve öğünler hakkında bilgi verilir. Ayrıca uyku düzeni ve fiziksel aktivitenin sağlığımıza etkisine dikkat çekilir. Bedensel ve zihinsel olarak hala gelişmekte olan bireylerin bugünleri kadar, yarınlarını da düşünüp, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı edinmeleri için gerekli açıklamalar yapılır, öğrencilerin soruları yanıtlanır.

Zorbalık
Farklı zaman ve mekanlarda farklı isimlerle karşımıza çıkan şiddet konusu, öğrencilik yıllarında ’zorbalık’ başlığı altında ele alınır. Fiziksel, duygusal ve sosyal zorbalık çeşitlerinin yanı sıra, günümüzde dikkat çeken siber-zorbalık temaları sınıfça tartışılır, tanımlanır. Hayatımızın hiçbir döneminde zorbalığın mağduru veya saldırganı olmamak için önlemler hakkında konuşulur. Ayrıca zorbalık yapıldığını fark ettiğimizde, izleyici olarak neler yapabileceğimiz sınıfça konuşulur.

Cinselliğin Boyutları
TAP (Türkiye Aile Planlama) Vakfı ile birlikte yürütülen çalışma ’Lise Cinsel Sağlık Eğitim Programı’ kapsamında, vakıf eğitimcileri ve okul rehberlik öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşir. Sınıf ortamında, öğrencilerin cinsellik hakkında kabul gören bir dilde konuşmayı deneyimlemeleri ve cinselliğin kapsayıcı tanımını duymaları amaçlanır. Ayrıca; birey olarak kendi ve başkalarının sınırlarına duyarlı ve saygılı olmak, cinselliğin boyutları, rıza ve sorumluluk yine çalışmayı oluşturan temel konulardır.

Okul Rehberlik Etkinliklerine Katılım

Gönüllülük Günü

Öğrencilerimizi, çevrelerine duyarlı olmaya ve hayata katkı sağlamaya teşvik ettiğimiz bu gün, okulda farklı sosyal kurum ve derneklerin tanıtımı gerçekleşir. Kurumlar, stant açarak, tanıtım sohbetleri gerçekleştirerek okulumuzda bulunurlar. Öğrencilerimiz de stantları gezebilir ve daha önceden belirledikleri oturumlara katılarak, sosyal sorumluluk, gönüllü etkinlikler, yardım kampanyaları hakkında bilinç oluşturma fırsatı yakalarlar. Hazırlık öğrencilerimiz de diğer seviyeler gibi gönüllülük günü hazırlık ve etkinliklerine katılım gösterirler.
Ayrıca yıl içinde okulun farklı kulüpleri ve/veya seviyeleri tarafından gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışmalarını takip ederler, istedikleri projelere katkı sağlarlar; öğrenciler proje geliştirme konusunda cesaretlendirilir.

Kariyer Günü

Her eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı düzenlediğimiz Kariyer Günü; öğrencilerin gelecek planları, mesleki yönelimleri hakkında düşünüp, bilgilenmeleri için fırsat yaratır. Tüm seviyelerin katılımı ile gerçekleşen açılış konuşmasından sonra öğrenciler daha önceden seçtikleri mesleklerin oturumlarına katılırlar. Eş zamanlı olarak gerçekleşen oturumlarda, konuk konuşmacılarımız meslekleri veya sektörleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirir, sorularını yanıtlarlar. Hazırlık öğrencilerimiz de gün boyunca etkinliğe katılırlar.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail