français | Türkçe

giriş

Gönüllülük Günü (2013)

Toplum Hizmeti, günümüzde pek çok ülkede birlikte yaşamanın önemli bir unsuru olarak görülmektedir. Toplumsal hizmette bulunmak, gençlerin bir parçası oldukları topluma karşı aidiyet duygularını geliştirerek, çevreleri ile uyumlu bireyler olmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu düşünce ile 24 Ocak 2013 Perşembe günü okulumuzda sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini geliştirmek ve öğrencilerimize somut olarak hizmet edebilecekleri alanlar sunmak amacıyla Sosyal Hizmet ve Gönüllülük Günü gerçekleştirilildi.

Öğrencilerimiz öğle teneffüsü sırasında ÇEKÜL, DÜŞLER AKADEMİSİ, HAYTAP, İZEV, TARİH VAKFI, TOG, TURMEPA ve UNICEF’in standlarını gezdiler, ders saatinde Düşler Akademisi Proje Koordinatörü Nisan Necimoğlu’nun açılış konuşmasından sonra seçimlerine bağlı olarak HAYTAP, TARİH VAKFI, TOG veya TURMEPA temsilcileriyle bir söyleşiye katıldılar.

Öğrencilerimizin toplum hizmeti alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmalara ışık tutmasını dilediğimiz Gönüllülük Günü’nün hedeflerine ulaşması ve okulumuzda geleneksel olmasını diliyoruz.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail