Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Başvuruları

2023 Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) 21 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecektir.

Üniversite, her yıl kontenjanının %50’sini ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Galatasaray Lisesi mezunu olup GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Türkiye’de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumdaki öğrencilerine ayırır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, 2023-GSÜÖSYS kapsamında, Galatasasay Lisesi dışındaki tüm liseler için ayrılan toplam kontenjan 120 öğrencidir. Bu kontenjanın bölümlere göre dağılımı kılavuzda bulunmaktadır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında lise öğrenimlerinin son yılında olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere bu sınava başvurabilirler.

Sınav katkı payı 2250,00₺ (KDV dahil)

Sınava ilk başvuru Okul İdareleri tarafından online yapılmaktadır.
Adaylar sınav katkı payını AD-SOYAD – LİSE belirtmek suretiyle ve “2023 SINAV KATKI PAYI” açıklaması ile Galatasaray Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen hesabına yatıracaklardır.
Öğrenciler katkı payları ile ilgili banka dekontunun bir örneğini GSÜÖSYS Aday İşlemleri Sistemine yüklemelidirler. (http://gsuosys.gsu.edu.tr)

Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Ziraat Bankası - Ortaköy Şubesi
Hesap No : TR 88 0001 0008 2801 6309 2550 18

Sınav iki aşamadır. 2.aşamada belirtilen sınavlar farklı saatte yapıldığından bir öğrenci arzu ederse tüm sınavlara katılabilir.

1.aşama sınav süresi 150 dakikadır ve tüm öğrenciler katılır. 80 soru sorulur.

Ders isimleri ve soru adedi:
Türkçe - 15
Matematik - 40
Fransızca - 25

Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler için yapılan 2.aşama sınavlarının her birinin süresi 75 dakikadır.

a) 40 soru Sayısal Bilimler testi:
Matematik-20
Fizik -10
Kimya -5
Biyoloji-5
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü seçecek öğrenciler bu sınava katılırlar.

(YKS puanına göre yapılan sıralamada sayısal puan türünde ilk 25 000’de olan adayların GSÜÖSYS’deki başarısı açıklanır.)

b) 40 soru Sosyal Bilimler testi
Fransızca -15
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyatı-10
Tarih-3
İnkılap Tarihi-3
Coğrafya-3
Felsefe-3
Sosyoloji-3

Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü veya Fransız Dili ve Edebiyatı programını seçecek öğrenciler bu sınava katılır.

Hukuk Fakültesi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri, Felsefe, Sosyoloji lisans programlarını tercih eden adaylar YKS Yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada eşit ağırlık puan türünden ilk 25 000’de olmalıdır.

İletişim lisans programını tercih eden adaylar YKS Yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada sözel puan türünden ilk 25 000’de olmalıdır.

Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programını tercih eden adaylar YKS Yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada dil puan türünden ilk 25 000’de olmalıdır.

Öğrenciler hangi sınavlara gireceklerini başvuru sırasında belirtirler, sonradan değişiklik yapılmaz.

Bilgiler 2023 GSÜÖSYS Kılavuzundan alınmıştır.
Kılavuzun tamamını okumak için tıklayınız.

Galatasaray Üniversitesi internet sitesi için tıklayınız.