français | Türkçe

giriş

Avrupa Felsefe Terimleri Dağarcığı

19 Şubat 2011, 16:00

| konferans , Herkese açık

konferans-felsefe

Sunum

AVRUPA FELSEFE TERİMLERİ DAĞARCIĞI

2004 yılında Barbara Cassin yönetiminde basılan Avrupa Felsefe Terimleri Dağarcığı isimli ansiklopedik sözlük farklı dillerdeki kelimelere yer veriyor. Heidegger’in felsefenin tek dili olarak kabul ettiği Yunanca ve Almanca’nın kutsal niteliğine son veren bu eser tek bir dil kaynağı fikrine karşı tavır alıyor ve tercümenin daimi bir süreç olduğunu varsayıyor. Yabancı eserlerin çok sayıda çevirisinin yapıldığı, felsefe tarihi üzerine düşüncelerin hakim olduğu ve ulusal bir felsefe diline sahip Türk felsefe yayıncılığı, bu önemli eserin gündeme getirdiği konular ile aydınlanacaktır.

Barbara Cassin

Antik Yunan uzmanı Fransız felsefeci Barbara Cassin, Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi (CNRS) araştırmalar müdürü. 2009 yılında UNESCO bünyesinde kurduğu Kadın Felsefeciler ağını yönetiyor.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail