Felsefe Kahvesi

30 Nisan 2013 19:00

Fransızca. Bazı bölümler tercüme edilebilir.

Konu : Dostluk

Moderatörler: Dr. Martin Stern, Doç.Dr. Nami Başer (Felsefe öğretmenleri) ve Ahmet Soysal (yazar ve felsefeci)

Dostluk

Dostluk genelde iki kişi arasında süren bir sempatiyi belirtir. Tüm insan ilişkileri gibi, dostluk da çeşitli biçimlere bürünebilir (entelektüel, siyasî, vb.) ve çeşitli amaçlar güdebilir. (Aristoteles’te keyif, ilgi ve fazilet) Peki dostluk hangi temeller üzerinde yükselir? Kaynakları bazen mahremiyetle ilişkilendirilebilir, (La Boétie ile olan dostluğunu anlatmak için, Montaigne « O, o olduğu için, ben ise ben olduğum için, » diye yazar) dostluk bazen de daha nesnel nedenlere bağlı görünür; Yunanlılar için, dostluğun özü bir Kentin insanlarını birleştiren ‘’karşılıklı konuşma’’da bulunabilir. Bu bakış açısıyla, dostluk aynı zamanda, bize insan olmayı da öğreten, dünyayı başka insanlarla paylaşma eğilimidir. Ancak nasıl ki çok dostu olması insanın yalnızlığına işaret edebiliyorsa (Facebook), zaman zaman düş kırıklığına uğratan dostluk da (philia, insanı mutlaka hayırsever yapmayabilir. Bu koşullarda, her zaman « Önce dostlar » şarkısını söylemek zorunda mıyız ?

NDS Felsefe Kahvesi

Sunum

Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek için değişik konularda fikir alışverişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yerdir. Bu yılki programda ‘’kurnazlık’’, ‘’şehir’’ vb. gibi temalar yer almaktadır. Hiçbir düşünür ya da felsefe akımı ön plana çıkartılmayacaktır. Buradaki tek amaç, katılımcıların akıl yürütülen karşılıklı konuşmalarla kendi düşüncelerini zenginleştirmeleri, kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Toplantı akışı

Tartışmalar Nami Başer, Martin Stern ve Ahmet Soysal tarafından yönetilecektir.
Animatörler,seçilen konuları farklı yönleriyle sunacak ve düşünme yolları önereceklerdir.
Ardından, tartışmaları düzenleyecek, gerektiğinde katılımcıların fikirlerini başka
sözcüklerle ifade edecek, özetleyecek ve konuşmayı devam ettireceklerdir.

«Halka açık» seanslar dışarıdan herkese açık olup iki ayda bir, akşamları 19:00-
21:00 saatleri arasındadır. Konuşmalar Fransızca yapılacak, zaman zaman Türkçe çeviri olacaktır.

Tartışma kuralları

Etkinliğe saatinde gelmek tekrarları önleyecektir. “Felsefe Kahvesi”nin altın kuralı, konuşmacıların sırayla konuşmaları ve birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Söz sırasını animatörler belirler.

Tartışma öngörülen saatte sona erdirilir.

Konuşmacılar nezaket ve saygı kurallarına uyar. Tüm konuşmalar herkesin anlayabileceği bir şekilde temellendirilerek ve kişisel değer yargılarından kaçınılarak yapılır. Amaç karşılıklı konuşmalar olmadan, tartışmayı çok yönlü olarak geliştirmektir. Öncelik henüz konuşmamış olanlara verilir.

Toplantıda konuşma zorunluluğu yoktur.