Felsefe Kahvesi

19 Şubat 2013 19:00

Fransızca. Bazı bölümler tercüme edilebilir.

Konu : Normallik ve delilik

Hiçbir mutlak değere sahip olmasa dahi, bir eylemin, bir davranışın, hatta bir bireyin normal mi değil mi diye sorgulanması, bir kurala ya da ortalamaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Delilik 18. yüzyıldan bu yana akıl hastalıklarını tanımlamak için kullanılan geniş bir anormallik ağına aittir. Normallik ve delilik tanımları, belki de toplumsal yapılandırmalardır. Aslında normal olarak nitelendirdiğimiz insanın hastalıkları da günümüz hastalıkları değil midir?

Moderatörler: Dr. Martin Stern, Doç.Dr. Nami Başer (Felsefe öğretmenleri) ve Ahmet Soysal (yazar ve felsefeci)

NDS Felsefe Kahvesi

Sunum

Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek için değişik konularda fikir alışverişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yerdir. Bu yılki programda ‘’kurnazlık’’, ‘’şehir’’ vb. gibi temalar yer almaktadır. Hiçbir düşünür ya da felsefe akımı ön plana çıkartılmayacaktır. Buradaki tek amaç, katılımcıların akıl yürütülen karşılıklı konuşmalarla kendi düşüncelerini zenginleştirmeleri, kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Toplantı akışı

Tartışmalar Nami Başer, Martin Stern ve Ahmet Soysal tarafından yönetilecektir.
Animatörler,seçilen konuları farklı yönleriyle sunacak ve düşünme yolları önereceklerdir.
Ardından, tartışmaları düzenleyecek, gerektiğinde katılımcıların fikirlerini başka
sözcüklerle ifade edecek, özetleyecek ve konuşmayı devam ettireceklerdir.

«Halka açık» seanslar dışarıdan herkese açık olup iki ayda bir, akşamları 19:00-
21:00 saatleri arasındadır. Konuşmalar Fransızca yapılacak, zaman zaman Türkçe çeviri olacaktır.

Tartışma kuralları

Etkinliğe saatinde gelmek tekrarları önleyecektir. “Felsefe Kahvesi”nin altın kuralı, konuşmacıların sırayla konuşmaları ve birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Söz sırasını animatörler belirler.

Tartışma öngörülen saatte sona erdirilir.

Konuşmacılar nezaket ve saygı kurallarına uyar. Tüm konuşmalar herkesin anlayabileceği bir şekilde temellendirilerek ve kişisel değer yargılarından kaçınılarak yapılır. Amaç karşılıklı konuşmalar olmadan, tartışmayı çok yönlü olarak geliştirmektir. Öncelik henüz konuşmamış olanlara verilir.

Toplantıda konuşma zorunluluğu yoktur.