Felsefe Kahvesi

16 Mart 2011 19:00

Davetiye için, buraya tıklayınız.

Konu : «Aptal»lık

NDS Felsefe Kahvesi

Sunum

Bir yıllık bir aradan sonra, Notre Dame de Sion Lisesi Fransızca “Felsefe Kahvesi”ni Ocak
2011’den itibaren yeniden başlatmaktadır. Toplantılar lisenin kafeteryasında yapılacaktır.

Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek
için değişik konularda fikir alışverişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yerdir. Bu yılki
programda ‘’aptallık’’, ‘’sanat eseri’’, ‘’arzu’’, vb. gibi temalar yer almaktadır. Hiçbir düşünür
ya da felsefe akımı ön plana çıkartılmayacaktır. Buradaki tek amaç, katılımcıların akıl
yürütülen karşılıklı konuşmalarla kendi düşüncelerini zenginleştirmeleri, kendi doğrularını
sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Toplantı akışı

Tartışmalar Nami Başer, Martin Stern ve Ahmet Soysal tarafından yönetilecektir.
Animatörler,seçilen konuları farklı yönleriyle sunacak ve düşünme yolları önereceklerdir.
Ardından, tartışmaları düzenleyecek, gerektiğinde katılımcıların fikirlerini başka
sözcüklerle ifade edecek, özetleyecek ve konuşmayı devam ettireceklerdir.

«Halka açık» seanslar dışarıdan herkese açık olup iki ayda bir, akşamları 19:00-
21:00 saatleri arasındadır. Konuşmalar Fransızca yapılacak, zaman zaman Türkçe
çeviri olacaktır.

«Liseliler» seansı yeni oluşturulmuştur. Notre Dame de Sion’un ve İstanbul’daki diğer
Frankofon kurumların 11. ve 12.sınıf öğrencilerine yöneliktir. Seanslar iki ayda bir, hafta
içi bir gün saat 15:00’te başlayacak ve bir buçuk saat sürecektir. Konuşmalar Fransızca
yapılacak, Türkçe çeviri de mümkün olabilecektir.

Tartışma kuralları

Etkinliğe saatinde gelmek tekrarları önleyecektir. “Felsefe Kahvesi”nin altın kuralı,
konuşmacıların sırayla konuşmaları ve birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Söz
sırasını animatörler belirler.

Tartışma öngörülen saatte sona erdirilir.

Konuşmacılar nezaket ve saygı kurallarına uyar. Tüm konuşmalar herkesin anlayabileceği
bir şekilde temellendirilerek ve kişisel değer yargılarından kaçınılarak yapılır. Amaç karşılıklı
konuşmalar olmadan, tartışmayı çok yönlü olarak geliştirmektir. Öncelik henüz konuşmamış
olanlara verilir.

Toplantıda konuşma zorunluluğu yoktur.