français | Türkçe

giriş

Felsefe Cafe

10 Mayıs 2011, 15:00

| Toplantı , Öğrenciler için

Konu: İnsan yanılmadığından emin olabilir mi?

NDS Felsefe Kahvesi

Sunum

Bir yıllık bir aradan sonra, Notre Dame de Sion Lisesi “Felsefe Kahvesi”ni Ocak 2011’den itibaren yeniden başlatmaktadır. Toplantılar lisenin kafeteryasında yapılacaktır.

Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek için değişik konularda fikir alışverişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yerdir. Bu yılki programda ‘’aptallık’’, ‘’sanat eseri’’, ‘’arzu’’, vb. gibi temalar yer almaktadır. Hiçbir düşünür ya da felsefe akımı ön plana çıkartılmayacaktır. Buradaki tek amaç, katılımcıların akıl yürütülen karşılıklı konuşmalarla kendi düşüncelerini zenginleştirmeleri, kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Toplantı akışı

Tartışmalar Nami Başer, Martin Stern ve Ahmet Soysal tarafından yönetilecektir. Animatörler,seçilen konuları farklı yönleriyle sunacak ve düşünme yolları önereceklerdir. Ardından, tartışmaları düzenleyecek, gerektiğinde katılımcıların fikirlerini başka sözcüklerle ifade edecek, özetleyecek ve konuşmayı devam ettireceklerdir.

«Liseliler» seansı yeni oluşturulmuştur. Notre Dame de Sion’un ve İstanbul’daki diğer Frankofon kurumların 11. ve 12.sınıf öğrencilerine yöneliktir. Seanslar iki ayda bir, hafta içi bir gün saat 15:00’te başlayacak ve bir buçuk saat sürecektir. Konuşmalar Fransızca ve Türkçe yapılacak, çeviri de mümkün olabilecektir.

Tartışma kuralları

Etkinliğe saatinde gelmek tekrarları önleyecektir. “Felsefe Kahvesi”nin altın kuralı, konuşmacıların sırayla konuşmaları ve birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Söz sırasını animatörler belirler.

Tartışma öngörülen saatte sona erdirilir.

Konuşmacılar nezaket ve saygı kurallarına uyar. Tüm konuşmalar herkesin anlayabileceği bir şekilde temellendirilerek ve kişisel değer yargılarından kaçınılarak yapılır. Amaç karşılıklı konuşmalar olmadan, tartışmayı çok yönlü olarak geliştirmektir. Öncelik henüz konuşmamış olanlara verilir.

Toplantıda konuşma zorunluluğu yoktur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail