français | Türkçe

giriş

Felsefe Cafe

17 Ocak 2008 , 19:00 → 21:00

| Toplantı

Tartışmanın konusu : « Öznenin sorumluluğu »

Kafe Filo’nun İlkeleri

Sunum

Aralık ayından itibaren her ay, bir perşembe günü, Notre Dame de Sion Lisesi’nin öğrenci
fuayesinde, lise ve üniversite öğrencileri, gençler, çalışanlar, öğretmenler, emekliler ile birlikte...
her kültür ve her çevreden insanlara yönelik halka açık buluşmalar yapılacaktır...
Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek
için değişik konularda fikir alış-verişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yer olacaktır. Felsefe
açısından söz konusu olan, şu veya bu filozofu tanıtmak değildir ; amaç, katılımcıların
kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını önce kendilerine uygulamalarıdır.

Organizasyon şekli

Tartışmalar ; tartışmayı canlandırmak, tekrar başlatmak ya da dengelemek, açıklama getirmek,
katılımcıların düşüncelerini başka bir düzeyde tekrarlamak, soru sormak ve sonuca
bağlamak üzere orada bulunan animatörlerce yönetilecek ve düzenlenecektir.
Katılımcılar belirlenen saatte yerlerini aldıklarında, ilk animatör daha önceden belirlenmiş
olan konuyu ilan eder ve tartışmayı kendisi başlatarak katılanların konu hakkında
düşüncelerini dile getirmelerine yol açar.
Tartışmalar genelde 2 saat sürecek, bu süre zarfında herkes sırasıyla konuşacaktır. Kafe
Filo’nun altın kuralı diğerlerini dinlemektir. Sırasıyla söz veren ise animatördür. Bir saatin sonunda,
tartışmaya katılmamış olan animatörlerden biri söylenenlerin bir sentezini yapar ve
tartışmayı, konu hakkında başka açılardan da sorular önererek, tekrar başlatır. Bu müdahale
beş dakika ile sınırlıdır.
Tartışma belirlenen saatte sonuçlandırılmadan biter.
Demek ki her bir oturum için, biri söz vermek, diğeri ise sentez yapıp tartışmayı tekrar
başlatmak üzere, en az iki animatör gerekmektedir.

Tartışma sürecinde kurallar

Temel olarak ilk kural konuşmacıların kibar ve saygılı olmalarıdır. Bir konuşmacının sözlerine
yapılacak eleştiri, kişi temelinde değil, herkesin anlayabileceği dayanaklar aracılığıyla
yapılacaktır.
Amaç kesip atmak değil, karşılıklı konuşmayı geliştirmektir.
Öncelikle oturum süresince henüz söz almamış olanlara söz verilecektir.
Meslekleri yakından veya uzaktan felsefe ile bağlantılı olan kişiler, konuşmalar üzerine
değer yargısında bulunmayacak, söz almayı sınırlandıracak, ve mümkün olduğunca
kalabalık sayıda kişinin katılımını sağlayacaktır.
Konuşma zorunluluğu yoktur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail