français | Türkçe

giriş

Elisabeth Roudinesco

1. Mart 2011, 18:00

| konferans , Herkese açık

Davetiye için buraya tıklayınız.

Elisabeth Roudinesco, Psikanaliz tarihçisi, yazar

Freud: İç Dünyada Devrim

1789 Devriminin yüzyıl önce son verdiği feodal sisteme tabi olmaya hâlâ devam eden bir orta Avrupa’nın ortasında, bir Haskala Yahudisi tarafından bulunan psikanaliz, aynı zamanda sökülmesine de katkıda bulunduğu bir baba işlevini simgesel olarak yeniden değerlendirmek istedi. İnsanlığa Ödipus tragedyasına sinmiş olarak bakan psikanaliz, dünyaya büyüleyici bir ütopya, yeni bir bilim olan bilinçaltı bilimini getiriyordu. Bu bilim bir devrimdi; çünkü Freud’u iç dünyanın araştırıcısı olarak ortaya koyuyordu.

ELISABETH ROUDINESCO, Edebiyat ve Beşeri Bilimler doktorasına sahiptir. Halen Paris VII Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma müdürü olup, Uluslararası Psikiyatri ve Psikanaliz Tarihi Topluluğunun (SIHPP) başkanlığını yapmakta, History of Psychiatry ve Cliniques méditerranéennes adlı dergilerin bilimsel kurul üyeliğiyle birlikte, Psikiyatri Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Roudinesco’nun başlıca yapıtları şunlardır : Histoire de la psychanalyse en France (1982), Dictionnaire de la psychanalyse ( M. Plon’la birlikte, 1997), Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée (1993), Pourquoi la psychanalyse? (1999), La part obscure de nous-mêmes. Une histoire des pervers (2007) ve Retour sur la question juive. (2009) Kitapları otuz kadar dile çevrilmiştir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail