français | Türkçe

giriş

ClaViolin, keman - klavsen ikili

13 Mart 2012, 19:30

| Konser , Barok müzik , Herkese açık

Davetiye için buraya tıklayın.

Barok müzik

ClaViolin

CLAVIOLIN, klasik Batı müziğinin temelini oluşturan 150 yıllık Barok Dönem müziğini icra etmek ve Türkiye’ye tanıtmak için bir araya gelmiştir. Barok ve Erken Klasik dönem eserlerinin en otantik şekilde icra edilmesi için çalışmalarını sürdüren ClaViolin, konser öncesi verdikleri açıklamalar ile klasik müzik dinleyicisinin dönemleri ve müziği en iyi biçimde anlaması için yoğun şekilde çalışmaktadır.

Türkiye’de bir ilk olan ClaViolin ikilisi, konserlerinde en orijinal şekilde eserlerin icra edilmesi için yola çıkmıştır. Ülkemizde ve dünyanın birçok konser salonunda Barok dönem eserleri piyano ile seslendirilmektedir. Fakat şunu hatırlatmak gerekir ki Barok ve Erken Klasik dönemde piyano henüz icat edilmemiştir. Bu sebepten dolayı ClaViolin konserlerinde, solo enstrümanlara eşlik etmesi ve eserlerin en doğru şekilde seslendirilmesi için klavsen ile döneme ait yaylı çalgılar kullanmaktadır.

Erman TÜRKİLİ - Keman

Yusuf YALÇIN - Klavsen

Program:

* Preludio. Andante

* Corrente. Allegro

* Giga. Presto

* Preludio. Largo

* Allemande. Allegro

* Sarabande. Largo

* Gigue. Allegro

* Andante

* Allegro

* Adagio

* Allegretto

A R A

* Preludio. Largo

* Giga.
* Allegro

* Adagio
* Tempo di Gavotta. Allegro

* Adagio

* Allegro

* Andante

* Allegro

Erman TÜRKİLİ (Keman)

1995 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarında keman eğitimine Dania Kainova ile başlıyan Erman Türkili, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini burada tamamlamıştır. Erken yaşta orkestra solistliği deneyimine sahip olan sanatçı, Türkiye’nin birçok şehrinde solo ve oda müziği konserleri vermeye devam etmiştir. 2005 yılında, Amerika’da bulunan Pittsburg State University’den aldığı asistanlık teklifi üzerine, lisansüstü çalışmalarını değerli Türk keman sanatçısı ve akademisyeni olan Prof. Selim Giray ile devam etti. Katıldığı ilk yarışmalardan itibaren birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi olan Türkili, son olarak Amerika’da ASTA (American String Teachers Association) kuruluşunun düzenlediği yarışma sonucu Amerika’da seçilen 52 kemancıdan biri oldu. Lisansüstü çalışmalarının hemen ardından doktora eğitimini tamamlaması için Florida State University’den en yüksek dereceden verilen asistanlık teklifini kabul eden sanatçı, doktora çalışmalarını New York Filarmoni, Dallas Senfoni gibi önde gelen Amerikan orkestraların başkemancısı olan Prof. Eliot Chapo ile tamamladı. Doktora eğitimini 3.5 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren sanatçı, 26 yaşında Doktor ünvanına sahip oldu.

Yusuf YALÇIN (Klavsen)

Müzik eğitimine 1993 yılında Prof. Ferhang Hüseyinov ile keman ve Leyla Hüseyinova ile teori çalışarak başlayan sanatçı, 2006 yılında Çukurova Devlet Konservatuvarından mezun olana dek birçok farklı alanda faaliyet göstermiştir. Bunlardan bazıları, kompozisyon alanındadır. Eğitiminin belli bir döneminde Prof. Nevit Kodallı ile armoni ve teori çalışmış, ayrıca özellikle ilgi duyduğu Barok müziğin çatısını oluşturan klavsende de birçok performans sergilemiştir. Bunların arasında Devlet Senfoni Orkestraları ve bazı oda müziği toplulukları vardır. Ayrıca ünlü Barok flütçü Patrick Beuckels ile oda müziği ve Barok stil üzerine çalışmalar yapmıştır. Halen kadrolu sanatçısı olduğu Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasında oda müziği, kompozisyon ve keman çalışmalarına devam etmektedir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail