français | Türkçe

giriş

Charles Melman, psikanalist

8 Ekim 2011, 17:00

| konferans , Herkese açık

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Charles Melman , Psikanalist

Freud ve Lacan’ın Aşk ve Arzu kavramları arasındaki farkları algılayışları

Birinin diğeriyle çelişme hatta zıt olma riskine rağmen kültürümüzde aşkın arzuyu kapsadığı düşünülür.
Aşk ve arzu konusunda görüşler ortaya koyan Freud ve Lacan farklı bir biçimde, bu iki kavramın aynı olmadığını kabul etmemizi sağlasalar da bilgideki ilerleme, bu iki kavramın birbiriyle uzlaşmalarını hatta bizim bu kavramlarla uzlaşmamızı sağlar mı ?

Uluslararası Freud Derneği kurucusu olan Charles Melman, 1931’de Paris’te doğmuştur.
Kendisi, edebiyata ve sözcüklere oldukça değer veren ve saygı gösteren bir kültür geleneğine bağlıdır. Önce psikanalist, sonra Paris’teki Sainte-Anne Hastanesinde asistan, en sonunda da psikiyatri hastaneleri doktoru ve Lacan’ın öğrencisi olan Melman, Paris Freud Okulunda müdürlük yapmış ve bu okulun Scilicet adlı dergisinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

1982’de Freud Derneğini kurduktan sonra, Le Discours psychanalytique (Psikanaliz Söylemi) adlı dergiyi çıkartmıştır. 1986’da, Les nouvelles études sur l’hystérie (Histeri Üzerine Yeni Araştırmalar)’ı yayımlamıştır. Melman, ayrıca Les structures lacaniennes des psychoses (Psikozların Lacan’cı Yapıları), Retour à Schreber (Schreber’e Dönüş), Les nouvelles études sur l’inconscient (Bilinçaltıyla ilgili Yeni Araştırmalar), La nature du symptôme (Belirginin Doğası), La névrose obsessionnelle (Takıntılı Nevroz), Les paranoïas (Paranoyalar) ve çok sayıda çalışma ile makale ve derlemeye imza atmıştır. Bu çalışmalardan çoğu, yabancı dillere çevrilmiştir. Bazıları henüz yayınlanmamış seminerlerinde ise J. Lacan’ın öğretisi üzerinde takdirle karşılanan bir biçimde çalışmış ve bu şekilde Lacan’ın izini sürmeye devam etmiştir.

Melman, Passages dergisine ilk sayıdan itibaren etkin bir şekilde katkıda bulunmaktadır (Derginin 134. ve 135. sayıları yayımlanmıştır). Claude Dumézil, Gérard Pommier ve Moustafa Safouan ile birlikte Avrupa Psikanaliz Vakfı (La Fondation européenne pour la psychanalyse)’nı kurmuştur. 1994’de Marcel Czermak ile Journal français de psychiatrie, JFP (Fransız Psikiyatri Günlüğü)’nü, 1988’de ise, bir psikanaliz, klinik, mantık ve siyaset dergisi olan Paris’in Lacancı Dergisi La célibataire’i kurmuştur. Ekim 2001’de Derneğin çalışmalarının Lacan’ın öğretisi doğrultusunda gelişmesi sonucu, Genel Kurula adının Association lacanienne internationale (Uluslararası Lacancılar Derneği) olarak değiştirilmesini önermiş, bu önerisi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Melman, psikanalizin aktarılması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir ve son zamanlarda Denoël Yayınlarından L’homme sans gravité (yerçekimsiz İnsan) adlı kitabını yayımlamıştır. En son olarak, 2009’da, Érès Yayınlarından, La nouvelle économie psychique (Yeni ruh ekonomisi) adlı eseri çıkmıştır.
Ayrıca, (Psikopatoloji alanında Yüksek Öğrenim Uygulama Okulu) École Pratique des hautes Etudes en Psychopathologie (EphEP)’yi kurmuştur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail