Belkıs Balpınar’ın Konferansı

19 Nisan 2018 17h00

«Kilimin Sembolleri» sergisi çerçevesinde, Belkıs Balpınar’ın konferansı:

«Eskiçağdan XXI. Yüzyıla Kilim»

Dünyanın en eski tekstil “dokuma” arkeolojik kalıntısının Türkiye’de bulunduğunu çok az kişi bilir. Çayönü ve Körtiktepe kazılarında 12 000 yıl öncesine ait dokuma parçaları bulunmuştur. Bu nedenle nesiller boyu desenleri aktarılan kilim dokumasının da Anadolu’da ortaya çıkıp yaygınlaştığı konusunda az da olsa bazı yayınlar vardır.
Anadolu’nun çok uzun kültürel geçmişine Orta Asya’dan gelen Türk asıllı aşiretlerin de katkısı ile Anadolu kilim desenleri büyük bir çeşitlilik göstermektedir.
Bu konuşmada, Anadolu kilimlerinin tarihi ve desenlerin oluşumu ve dağılımı hakkında bilgi verilecektir.

Fransızca simultane çeviri ile birlikte konferans dili Türkçedir.