Bir NDS Geleneği | Corneille - Le Cid Okumaları

Fransızca dersi kapsamında yazar ve şair Pierre Corneille’in «Le Cid» adlı eserini işleyen 11. sınıf öğrencileri, Don Diègue’in monoloğunu teatral bir biçimde ezberlediler. Kendisine yöneltilen saldırılara karşı intikam almak isteyen fakat yaşı nedeniyle bunu yapmakta zorlanan ana karakterin dramını, eserin lirik ahengine ve okuyucuda yarattığı hissiyata sadık kalarak canlandırdılar.

Pierre Corneille’in 1636’da kaleme aldığı ve Fransız edebiyatının ünlü trajikomik piyeslerinden biri olan «Le Cid»in birinci perde dördüncü sahnesinden «Ah öfke! Ah umutsuzluk! Ah bana düşman yaşlılık!» repliği ise canlandırmanın en kilit kısmını oluşturur. Bu sahnenin dramatürjik bağlamı, dönemin Fransız akademisini rahatsız eder ve Corneille 1636’da gerçekleştirilen bir dava sonucunda, sonraki yüzyıllarda büyük bir klasik dönüşen eserini, döneminde yayımlayamaz. Nicolas Boileau’un yorumuyla: «Cid’e karşı boşuna bir bakan güçlerini birleştirdi, Tout Paris pour Chimène Rodrigue’nin gözlerine sahip. Tüm akademi onu sansürleyebilir, asi halk ona hayran olmaya devam eder.»

Öğrencilerimizin performanslarını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:

"Edebi bir metni ezberleyerek öğrenmek; o dili yapısal olarak doğru ve ahenkli kullanmamızı sağlayan biçim ve sözdizim ilkelerini de daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu sayede öğrenci, metini sadece ezberlemekle kalmaz aynı zamanda metinle birlikte hafızasına kazınan gramer yapısı sayesinde Fransızca okuma ve yazma becerisini de geliştirir. Tabii ki bu okumaların öğrenciye kazandırdığı kelime dağarcığı da göz ardı edilemez.
Öğrencilerimizin, eserden seçilen bölümü okurken sergiledikleri özgüvenli duruş takdire şayan."
Amélie Caltagirone Rousseux, NDS Fransızca öğretmeni