français | Türkçe

giriş

2021-2022 Kayıt Takvimi ve Kılavuzu

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Kayıt Takvimi ve Kılavuzunu okumak ve/veya basmak için tıklayınız.

KAYIT TAKVİMİ

TABAN PUAN İLANI 30 HAZİRAN 2021
1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 01-02-05 TEMMUZ 2021
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (ASİL LİSTE) 06 TEMMUZ 2021
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (YEDEK LİSTE) 07 TEMMUZ 2021
2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 08 TEMMUZ 2021
2. KESİN KAYIT DÖNEMİ (ASİL/YEDEK LİSTE) 09 TEMMUZ 2021
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 12 TEMMUZ 2021
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 13 TEMMUZ 2021
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 14 TEMMUZ 2021
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.

Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı 116 öğrencidir.

Kayıt işlemleri için sadece bir kişi okul binalarına kabul edilecektir. Bu süreçte anlayış ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Her hangi bir nedenle kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna göre güncellenecektir.

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV
Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Liseye öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt takvimi çerçevesinde ön kayıt - kesin kayıt sistemiyle yapılır.

2. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)

Okul yerleştirme puanı Milli Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, yerleştirmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olması gerekir.
Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunabilir.
4.2. Kayıtlar Okul Kayıt Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon okul tarafından oluşturulur. Komisyonda, Okul Müdürü, (Yabancı okullarda Türk Müdür Başyardımcısı, Türk okullarında Müdür Yardımcısı) ve kayıtlardan sorumlu bir memur bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon tarafından tutanak altına alınır.
4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.
4.4. Ön kayıtlar, elektronik ortamda yapılacaktır.
4.5. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.
4.6. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli ilk taksiti yatırır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş olur.
4.7. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.
4.8. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre aday öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir.
4.9. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.
4.10. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan edecektir.
4.11. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.
4.12. İçinde bulunulan salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık ve hijyen önlem ve tedbirleri gereğince kurumlar fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla kesin kayıt düzenlemeleri yapacaktır. Her aday velimize bir numara vermek suretiyle sıralama yapılarak okul bahçesinde bulunan veliler sosyal mesafe şartlarına göre yapılan düzenleme içinde yerlerini alacaktır.
 Okul bahçesi, bina içi, salon, kafeterya ve okul binasının kullanıma açık farklı bölümlerinde sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, dezenfektan, maske ve hijyen sağlama konusunda gerekli temin ve tedarik sağlanacaktır.
 Okulların fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda küçük gruplarla kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir, risk oluşturabilecek düzenlemelerden kaçınılacaktır.

I. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi
Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunulabilir.
a. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 30 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre en son 05 Temmuz 2021 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar okulların web sitesinde ilan edilecektir.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 05 Temmuz 2021 günü en geç 17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin talep edebilir veya isim – soyadı baş ve son harflerini yazmak şeklinde bir düzenleme yapabilir.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 06 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 06 Temmuz 2021 tarihi 17.00-19.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Boş kontenjanlara 07 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda yedek listeden kesin kayıtlar yapılır.
Yedek liste kesin kayıt işlemlerinde, okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilere kayıt hakkı tanınır. Yedek listeden kesin kayıt sırasında açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılacak olup, ve / veya kayıt alma süreci hususunda veliler ayrıntılı olarak bilgilendirilir.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 07 Temmuz 2021 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek II. Ön kayıt – kesin kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

II. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi
Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunulabilir.

a. Okul, II. ön kayıt dönemi için taban puanını 07 Temmuz 2021 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 08 Temmuz 2021 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar web sitesinde ilan edilecektir.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 08 Temmuz 2021 günü en geç 17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin talep edebilir veya isim – soyadı baş ve son harflerini yazmak şeklinde bir düzenleme yapabilir.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 09 Temmuz 2021 tarihi saat 14.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. 09 Temmuz 2021 tarihinde yedek kayıtlar sırasında Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıt komisyonunun kararı doğrultusunda kayıtlara yansıtılır veya yedek kayıtlar sırasında arada oluşan boşluklar bir sonraki kayıt dönemine bırakılabilir.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 09 Temmuz 2021 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek Serbest kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

Serbest Kayıt Dönemi
Kayıt Takviminde 12-13-14 Temmuz 2021 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi
Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir.

Nakil Dönemi
Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Açıklamalar
a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir.
b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

Ekler

2021-2022 Kayıt Takvimi ve Kılavuzu

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail