2017-2018 Okul Aile Birliği Genel Kurulu Tutanağı

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2017 Salı günü gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2016-2017 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Selen ŞERBETÇİ söz alarak hazırlanan kısa film eşliğinde 2016-2017 yılı içinde yapılan çalışmaları anlattı, faaliyet raporunu paylaştı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Yann DE LANSALUT ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan SEVGİ söz aldılar. Okulun yeni projelerinden, Okul Aile Birliğinin yetki, sorumluluk ve öneminden söz ettiler; Okul Aile Birliği Başkan ve üyelerine teşekkürlerini ifade ettiler.

Konuşmaların ardından, çocukları mezun olan Okul Aile Birliği üyesi veliler Adeviye ÜNLÜKAHRAMAN, Esra İSKENDER, Reyhan TÜRKAY, Özün & Cesur SANER’e anı plaketleri sunuldu.

Gündemin ilgili maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Turgay KESKİN, Katipliğe Berrin ADIYAMAN ve Oy Sayım Memurluğu’na Fatma GÜNÇAVDI oy birliği ile seçildiler.

2016-2017 Dönemi Okul Aile Birliği denetim raporu Denetleme Kurulu üyesi Neslihan FIRAT tarafından okundu. Ardından 2016-2017 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

NETİM KURULU -ASİL-

Cüneyt İLÇÖL
Berna LAÇİN
Selen ŞERBETÇİ
Ergül ÖNEN
Gülnur BAYKURT

DENETLEME KURULU -ASİL-

Aycan AKSUNGUR
Aurélie Frau KOZAK ( müdür yardımcısı)
Nil HAMAMCIOĞLU (öğretmen)

NETİM KURULU -YEDEK-
Ahmet KAYIKÇI
Berrin ADIYAMAN
Şebnem OĞUZ
Necla ARSLAN
Gamze AKSÜT

DENETLEME KURULU -YEDEK-
Ülkü CEYLAN

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaptılar.

Görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi :

Başkan: Selen ŞERBETÇİ
Başkan Yardımcısı: Ergül ÖNEN
Muhasip Üye: Cüneyt İLÇÖL
Genel Sekreter: Gülnur BAYKURT
Üye: Berna LAÇİN

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.