2016-2017 Okul Aile Birliği Genel Kurulu Tutanağı

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ekim 2016 Pazartesi günü gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2015-2016 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Selen Şerbetçi söz alarak 2015-2016 yılı içinde yapılan çalışmaları anlattı, faaliyet raporunu paylaştı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Yann de Lansalut ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan Sevgi söz aldılar. Okulun yeni projelerinden söz ettiler ve Okul Aile Birliği Başkan ve üyelerine teşekkürlerini ifade ettiler.

Konuşmaların ardından, çocukları mezun olan Okul Aile Birliği üyesi veliler Arzu Demirkol, Handan İkiışık, Müge Selvi ve çocuklarından biri mezun olan Selen Şerbetçi’ye anı plaketleri sunuldu.

Gündemin ilgili maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Alper Akgülen, Katipliğe Berrin Adıyaman ve Oy Sayım Memurluğu’na Fatma Günçavdı oy birliği ile seçildiler.

2015-2016 Dönemi Okul Aile Birliği denetim raporu Denetleme Kurulu yedek üyesi Gamze Aksüt tarafından okundu. Ardından 2015-2016 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

NETİM KURULU -ASİL-

Berna LAÇİN
Selen ŞERBETÇİ
Seval Umut SUBAŞI
Arman NAZARETYAN
Ergül ÖNEN

DENETLEME KURULU -ASİL-

Mahmut ORHAN
Aurélie Frau KOZAK ( müdür yardımcısı)
Nil HAMAMCIOĞLU (öğretmen)

NETİM KURULU -YEDEK-

Neslihan FIRAT
Didem DESTİCİ
Fatma GÜNÇAVDI
Necla ARSLAN
Gamze AKSÜT

DENETLEME KURULU -YEDEK-
Serap KARABIYIK.

13 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaptılar.

Görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi :

Başkan: Selen ŞERBETÇİ
Başkan Yardımcısı: Ergül ÖNEN
Muhasip Üye: Arman NAZARETYAN
Genel Sekreter: Seval Umut SUBAŞI
Üye: Berna LAÇİN.

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.