2014-2015 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ekim 2014 Perşembe günü gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2013-2014 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Nihat SAVAŞ söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti. Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Yann de LANSALUT ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Suzan SEVGİ söz aldılar.

Konuşmaların ardından, Sayın Nihat SAVAŞ’a teşekkür plaketi, ve çocukları mezun olan Okul Aile Birliği üyesi velilere de anı plaketleri sunuldu.

Gündemin birinci maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Turgay KESKİN, Katipliğe Hülya VARDAR ve Oy Sayım Memurluğu’na Ayşe ERTUNA oy birliği ile seçildiler.

2013-2014 Dönemi Okul Aile Birliği faaliyet raporu ve denetim raporu okundu. Ardından 2013-2014 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

NETİM KURULU ASİL
Cesur Saner
Turgay Keskin
Kadir Filizer
Ayşe Ertuna
Kadriye Koçyiğit

DENETLEME KURULU ASİL
Soner Avcıbaşı
Lida Golba (öğretmen)
Nil Hamamcıoğlu (öğretmen)

NETİM KURULU YEDEK
Müge Selvi
Nesrin Aksu
Nevriye Gönüllü
Mine Ürer
Selen Şerbetçi

DENETLEME KURULU YEDEK
Sevinç Şirinler

Aynı gün okulumuzda gerçekleştirilen ilk toplantıda ise, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaptılar.

Görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi :

Başkan: Cesur Saner
Başkan Yardımcısı: Turgay Keskin
Muhasip: Ayşe Ertuna
Sekreter: Kadriye Koçyiğit
Üye: Kadir Filizer

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.